Sonu ANRI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "anrı" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. Sonu anrı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında anrı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde anrı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

YARITANRI

5 harfli kelimeler

SANRI, TANRI, KANRI, YANRI

4 harfli kelimeler

ANRI

Bazı kelimelerin anlamları

ANRI

Öteye, öte taraf, öte.

KANRI

Çocukları yürümeye alıştırmak için kullanılan dört tekerlekli araba.

YARITANRI

Mitolojide Tanrı ya da Tanrıçaların insanlarla birleşmesinden doğan çocuklar. Kendisinde Tanrısal nitelikler bulunan kahraman.

YANRI

Sırt.

TANRI

Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

SANRI

Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ancak gerçekte olmayan olguları algılaması, yaşaması, varsanı, birsam, halüsinasyon.

  -   -   -  

Anlamında ANRI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANRI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DEİZM

Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden görüş.

CEMİL

Güzel (erkek). Tüm güzellikleri kendisinde toplayan (Tanrı).

AZRAİL

Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı.

CENABIHAK

Allah, Tanrı.

BİLİNEMEZCİLİK

Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti. Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm.

ATEİST

Tanrıtanımaz.

ANT

Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem. Kendi kendine söz verme, ahit.

BİLİNEMEZCİ

Bilginin bağıntılı olduğuna inanan (kimse). Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse), laedri, agnostik.

BİRSAM

Sanrı.

CEBBAR

Kudret sahibi Tanrı. Avcı. Zorlayıcı, zorba. Becerikli, açıkgöz (kadın).

BİRLEME

Bir etme, tek duruma getirme. Tanrı'nın birliğini dile getirme, tevhit.

ÇALAP

Tanrı.

CANAN

Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili. Tasavvufta Tanrı.

BİRLEMEK

Bir etmek, tek duruma getirmek. Tanrı'nın birliğini dile getirmek.

CEBERUT

Acımasız, merhametsiz, zorba. Tasavvufta Allah'a varmanın üçüncü basamağı. Tanrı'nın her şeyin üstünde olan kudreti.

ARYANİZM

IV. yüzyılda Arius adlı bir papazın kurduğu ve Hristiyan inanışının tersine olarak İsa'nın tanrılığını inkâr eden mezhep.

CELİL

Çok büyük, ulu. Çok büyük, ulu (Tanrı).

ATEİZM

Tanrıtanımazlık.

ATE

Tanrıtanımaz.

AHİRET

Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük