ANOPLOCEPHALİDAE Nedir?

ANOPLOCEPHALİDAE kelimesi ilk harfi A ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında a sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi o , dördüncü harfi p , beşinci harfi l , altıncı harfi o , yedinci harfi c , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi p , onuncu harfi h , onbirinci harfi a , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi d , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi e şeklindedir. Başı a sonu e olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANOPLOCEPHALİDAE anlamı

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

ANOPLOCEPHALİDAE hakkında bilgiler

ANOPLOCEPHALİDAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük