ANLAYIŞSIZCASINA Nedir?

ANLAYIŞSIZCASINA kelimesi ilk harfi A ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında a sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi ı , yedinci harfi ş , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi c , onikinci harfi a , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi n , onaltıncı harfi a şeklindedir. Başı a sonu a olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANLAYIŞSIZCASINA anlamı

Anlayışsızca.

ANLAYIŞSIZCASINA hakkında bilgiler

ANLAYIŞSIZCASINA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük