ANLAMLANDIRILMA Nedir?

ANLAMLANDIRILMA kelimesi ilk harfi A ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında a sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi m , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a şeklindedir. Başı a sonu a olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANLAMLANDIRILMA anlamı

Anlamlandırılmak işi.

ANLAMLANDIRILMA hakkında bilgiler

ANLAMLANDIRILMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük