Sonu ANDIR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "andır" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. Sonu andır ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında andır olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde andır olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

YUKARIÇANDIR, YUKARITANDIR

11 harfli kelimeler

AŞAĞIÇANDIR

9 harfli kelimeler

EKOSANDIR

8 harfli kelimeler

KALANDIR, AKMANDIR

7 harfli kelimeler

ABANDIR, AHANDIR

6 harfli kelimeler

ÇANDIR, TANDIR, PANDIR

5 harfli kelimeler

ANDIR

Bazı kelimelerin anlamları

ANDIR

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Ölüden kalan eşya, sahipsiz kalan eşya, soyka. İnsan ve hayvanlara ilenç yerine, sahipsiz kal anlamında kullanılır. Pis, iğrenç, hantal, kötü, uğursuz, çirkin, miskin, tembel. Erkeklik organı. Kadının cinsiyet organı. Akrep. Uğursuz. Bela, kötülük. Kötü yürekli. Sahipsiz.

ÇANDIR

Karışık, melez. Aşılanmamış, yaban. Yozgat iline bağlı ilçelerden biri.

ABANDIR

İşaret edatı (işte!).

AŞAĞIÇANDIR

Tokat ilinde, Erbaa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AKMANDIR

Sütünden sakız yapılan ot, sakızlık.

TANDIR

Yere çukur kazılarak yapılmış olan bir fırın türü. Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına mangal konulup üstüne yorgan örtülerek yapılmış olan düzen.

AHANDIR

İşte, orada, hemen şurada, bu.

YUKARITANDIR

Afyon şehrinde, İhsaniye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KALANDIR

Dokunmuş kumaş ve bezleri buhar altında veya belli bir ısıda silindir arasından geçirerek ütüleme, parlatma, istenilen boy ve ene göre çektirip germe.

PANDIR

Pancar. Pamuktan dokunmuş kilim.

YUKARIÇANDIR

Tokat ilinde, Erbaa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

EKOSANDIR

Gemiye takılan, su altını belirli açılarda dikey tarayıp su derinliğini ve balık sürülerinin görüntülerini ekrana yansıtan araç, ekosonder.

  -   -   -  

Anlamında ANDIR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANDIR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞILANDIRMA

Ağılandırmak işi.

ACIMSI

Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. Dokunaklı.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

ABANDIRMA

Abandırmak işi.

ADLANDIRILMAK

Adlandırma işi yapılmak, isimlendirilmek.

ADLANDIRILMA

Adlandırılmak işi, isimlendirilme.

ALEGORİ

Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

ALAYSI

Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.

ALACALANDIRMA

Alacalandırmak işi.

ALİMALLAH

Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz.

ADLANDIRMA

Adlandırmak işi, isimlendirme.

AĞAÇSI

Ağacı andıran, ağaca benzeyen, ağaç gibi, ağacımsı.

AĞAÇLANDIRILMA

Ağaçlandırılmak işi.

ALACAKLANDIRMA

Alacaklandırmak işi.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AĞAÇLANDIRMA

Ağaçlandırmak işi.

ALKALOİT

Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde.

AKILLANDIRMA

Akıllandırmak işi.

AĞAÇLAMAK

Ağaçlandırmak.

ALACAKLANDIRMAK

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük