ANDIR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "andır" olan, toplam 12 adet kelime bulunmaktadır. andır ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu andır ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde andır olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

ANDIRLAŞMAK

10 harfli kelimeler

ANDIRIŞMAK

9 harfli kelimeler

ANDIRIŞMA

8 harfli kelimeler

ANDIRMAK, ANDIRICI

7 harfli kelimeler

ANDIRIN, ANDIRIŞ, ANDIRMA, ANDIRAK

6 harfli kelimeler

ANDIRA, ANDIRI

5 harfli kelimeler

ANDIR

Bazı kelimelerin anlamları

ANDIR

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem. Ölüden kalan eşya, sahipsiz kalan eşya, soyka. İnsan ve hayvanlara ilenç yerine, sahipsiz kal anlamında kullanılır. Pis, iğrenç, hantal, kötü, uğursuz, çirkin, miskin, tembel. Erkeklik organı. Kadının cinsiyet organı. Akrep. Uğursuz. Bela, kötülük. Kötü yürekli. Sahipsiz.

ANDIRAK

Hatıra, hediye, armağan. Anıt.

ANDIRIŞ

İki şey arasında bazı noktalardaki uygunluk, benzerlik durumu, temsil.

ANDIRMAK

Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak.

ANDIRIN

Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri.

ANDIRLAŞMAK

Kel olmak: Ahmedin yaşı ne ki, kafası andırlaştı.

ANDIRIŞMA

Andırışmak işi. İltibas. Ortak yönleri bulunan iki şey arasındaki benzeşme, analoji.

ANDIRA

İlkbaharda ilk defa olgunlaşan kiraz.

ANDIRIŞMAK

Birbirine çok benzeyen iki şeyi karıştırmak.

ANDIRICI

Yadigâr.

ANDIRMA

Andırmak durumu.

ANDIRI

Aptal, sersem.

  -   -   -  

Anlamında ANDIR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANDIR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞAÇLAMAK

Ağaçlandırmak.

ALAYSI

Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ALACAKLANDIRMAK

Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını alacaklandırıcı adı verilen finansal kuruluşlara devretmek.

ALACAKLANDIRMA

Alacaklandırmak işi.

ADLANDIRMA

Adlandırmak işi, isimlendirme.

ALACALANDIRMA

Alacalandırmak işi.

ADLANDIRILMAK

Adlandırma işi yapılmak, isimlendirilmek.

ALİMALLAH

Söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için "en iyisini Allah bilir" anlamında kullanılan bir söz.

AĞILANDIRMA

Ağılandırmak işi.

ALEGORİ

Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme, yerine koyma. Bir sanat eserindeki ögelerin gerçek hayattan bir şeyleri temsil etmesi durumu.

ADLANDIRILMA

Adlandırılmak işi, isimlendirilme.

ALKALOİT

Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde.

AĞAÇLANDIRILMA

Ağaçlandırılmak işi.

ACIMSI

Acıyı andıran, acıya benzeyen, acı gibi, acımtırak. Dokunaklı.

ABANDIRMA

Abandırmak işi.

AĞAÇSI

Ağacı andıran, ağaca benzeyen, ağaç gibi, ağacımsı.

AHUDUDU

Gülgillerden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, dikenli bir bitki (Rubus idaeus). Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişi, ağaç çileği, frambuaz.

AĞAÇLANDIRMA

Ağaçlandırmak işi.

AKILLANDIRMA

Akıllandırmak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük