ANAYÖNETİLEN Nedir?

ANAYÖNETİLEN kelimesi ilk harfi A ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında a sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi a , dördüncü harfi y , beşinci harfi ö , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi t , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi n şeklindedir. Başı a sonu n olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANAYÖNETİLEN anlamı

Bir karmaşık deyimin anayöneteninin bir araya getirdiği düzgün deyimlerden her biri. anabileşen.

ANAYÖNETİLEN hakkında bilgiler

ANAYÖNETİLEN ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük