ANAPLAZMODASTAT Nedir?

ANAPLAZMODASTAT kelimesi ilk harfi A ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında a sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi a , dördüncü harfi p , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi z , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi d , onbirinci harfi a , onikinci harfi s , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi t şeklindedir. Başı a sonu t olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ANAPLAZMODASTAT anlamı

Hayvanlarda anaplazmozisin kontrolünde kullanılan kimyasal maddelerden herhangi biri.

ANAPLAZMODASTAT hakkında bilgiler

ANAPLAZMODASTAT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük