ANIT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "anıt" olan, toplam 22 adet kelime bulunmaktadır. anıt ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu anıt ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde anıt olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

ANITLAŞTIRILMAK

14 harfli kelimeler

ANITLAŞTIRILMA, ANITLAŞABİLMEK

13 harfli kelimeler

ANITLAŞTIRMAK, ANITLAŞABİLME

12 harfli kelimeler

ANITLAŞTIRMA

10 harfli kelimeler

ANITLAŞMAK, ANITSALLIK

9 harfli kelimeler

ANITKABİR, ANITLAŞMA, ANITÇINAR, ANITLAMAK

8 harfli kelimeler

ANITKAYA, ANITTEPE

7 harfli kelimeler

ANITSAL, ANITSIZ, ANITMAK, ANITTAŞ

6 harfli kelimeler

ANITLI, ANITSI, ANITIK

4 harfli kelimeler

ANIT

Bazı kelimelerin anlamları

ANIT

Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide. Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi.

ANITLAŞTIRMAK

Anıt durumuna getirmek, abideleştirmek.

ANITLAŞMA

Anıtlaşmak durumu, abideleşme.

ANITLAŞTIRILMA

Anıtlaştırılmak durumu.

ANITKAYA

Afyon kenti, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ANITSAL

Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevi. Görkemli.

ANITSALLIK

Anıtsal olma durumu.

ANITLAŞTIRILMAK

Anıt durumuna getirilmek.

ANITLAMAK

Vurmaya niyet etmek, korkutmak kasdiyle vuracakmış gibi yapmak. Bir işe girişmek, yapmaya hazırlanmak: Tarlayı, bağ yapmağa anıtladım. Birden korkarak uyanmak.

ANITLAŞTIRMA

Anıtlaştırmak durumu, abideleştirme.

ANITLAŞMAK

Anıt durumuna gelmek, anıt değeri kazanmak. Saygı ve sevgi ile anılır duruma gelmek, abideleşmek.

ANITLAŞABİLMEK

Anıtlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ANITLAŞABİLME

Anıtlaşabilmek işi.

ANITÇINAR

Tunceli şehrinde, Darıkent nahiyesine bağlı bir yer.

ANITTEPE

Mardin kenti, Ömerli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ANITKABİR

Atatürk'ün mezarının bulunduğu anıtsal yapı.

  -   -   -  

Anlamında ANIT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ANIT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CEVAP

Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık, yanıt.

ANITSIZ

Anıtı olmayan.

ARGÜMAN

Kanıt. Tez, iddia, sav. Bir çıkış kümesinin değişkeni. Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer. Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı.

ALFABE

Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü, abece, yazı. Bir işin başlangıcı. Bir dilin harflerini tanıtarak okuma öğrenmeyi sağlayan kitap.

CEVAPLAMA

Cevaplamak işi, yanıtlama.

AVCI

Avı kendine iş edinen kimse. Bir şeyi büyük bir istekle izleyen ve bulup ortaya çıkaran, tanıtan kimse. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir takımyıldız, Cebbar, Orion. Başka hayvanları yakalamakta usta olan (hayvan).

ABİDELEŞMEK

Anıtlaşmak.

CAZGIR

Güreşecek olan pehlivanları yüksek sesle izleyicilere tanıtan ve dua okuyarak onları alana süren kimse. Fitneci.

ABİDELEŞTİRMEK

Anıtlaştırmak.

ABİDELEŞTİRME

Anıtlaştırma.

ABİDE

Anıt.

ANITLI

Anıtı olan.

ABİDEVİ

Anıtsal.

ANITSI

Anıtı andıran, anıta benzeyen, anıt gibi, anıtımsı, abidemsi.

BURHAN

Kanıt. Belgit.

BEYYİNE

Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem. Duruşma sırasında bir düşünceyi gerçekleştirmek için başvurulan belge, kanıt, tutamak, delil.

CEVAPLAMAK

Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya karşılık vermek, yanıtlamak.

BAŞLIK

Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş. Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım. Bir sütunun, bir direğin tepeliği. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha. Başlık parası. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü.

ABİDELEŞME

Anıtlaşma.

BELGİT

Senet. Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük