AMİNOKSİDAZLAR Nedir?

AMİNOKSİDAZLAR kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi m , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi o , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi a , onbirinci harfi z , onikinci harfi l , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AMİNOKSİDAZLAR anlamı

Plazmada ve çok sayıda dokunun mitokondrionunda bulunan, substratlarına göre sınıflandırılan, çoğu bakır ve piridoksal fosfat içeren, aminlerin yıkımından sorumlu enzimler.

AMİNOKSİDAZLAR hakkında bilgiler

AMİNOKSİDAZLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük