AMİNOASİDÜRİ Nedir?

AMİNOASİDÜRİ kelimesi ilk harfi A ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında a sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi m , üçüncü harfi i , dördüncü harfi n , beşinci harfi o , altıncı harfi a , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ü , onbirinci harfi r , onikinci harfi i şeklindedir. Başı a sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AMİNOASİDÜRİ anlamı

Hiperaminoasidüri.

AMİNOASİDÜRİ hakkında bilgiler

AMİNOASİDÜRİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.