AMFİSTOMOZİS Nedir?

AMFİSTOMOZİS kelimesi ilk harfi A ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında a sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi m , üçüncü harfi f , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi t , yedinci harfi o , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi z , onbirinci harfi i , onikinci harfi s şeklindedir. Başı a sonu s olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AMFİSTOMOZİS anlamı

Paramfistomozis.

AMFİSTOMOZİS hakkında bilgiler

AMFİSTOMOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük