AMELE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "amele" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. amele ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu amele ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde amele olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AMELE

Gündelikle çalışan işçi.

AMELELİK

Amele olma durumu.

  -   -   -  

Anlamında AMELE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AMELE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİÇİMLEYİCİ

inşâi. ~aranç (dilem): inşâi da'vâ. ~hak: inşâi hak. -işlem: inşâi muamele. -yargı: inşâi hüküm.

DAVRANIŞ

Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

BECEN

Tavşan yavrusu. İşçi, amele. Sebze bahçesinde tohum ekmek için açılan küçük çukur. Yeni doğmuş tavşan yavrusu.

HARDUN

Baytarnamelerde kuyruk tümörlerine verilen ortak ad. (Agama stellio) Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının agamagiller (Agamidae) familyasından bir sürüngen türü. Uzunluğu 28 cm. Türkiye ve Mısırda yaşar.

IRGAL

Amele, ırgat.

İŞLEM

Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele.

AMALE

Amele, bk. amali.

HİBRİDASYON

İki tür arasında yapılan birleştirme. İki farklı türe ait DNA tek sarmallarının birbiriyle kısmi çift sarmallar oluşturması. Monoklonal antikor tekniğinde, miyeloma hücreleriyle dalak hücrelerinin kaynaştırılması işlemi. Destek tabakadaki nükleik asitlerin işaretli problarla muamele edilmesi işlemi.

EMELİYE

Arapça kökenli amele: amele.

DAYIBAŞI

Amele başı. Fındık toplamaya amele götüren kişi.

EMELE

Amele, işçi.

ENACI

Orak biçerken kılavuzluk eden adam, amelebaşı.

AMİLOİD

Nişastaya benzeyen, nişasta benzeri boyanma gösteren. Sülfürik asidin selüloz üzerine etki etmesiyle oluşan ve iyotla muamele edildiğinde mavi renk oluşturan bir madde. Dokularda hücre dışı yerleşim gösteren, protein içeren, eozinofilik, Kongo kırmızısıyla boyandığında polarize ışıkta yeşil renge boyanan mum benzeri, protein bileşiği bir madde. Yapısında lifli proteinler, nötral ve asit mukopolisakkaritler bulunur. Amiloid AA ve amiloid AL olmak üzere iki farklı bölümde incelenir.

HIRGAT

Amele.

ENAR

Orak biçerken kılavuzluk eden adam, amelebaşı.

BAŞCIL

Başkan, amele başı. Çocuk oyunlarında baş olan ve oyuna ilk başlayan. Aşıkla oynanan bir çocuk oyununda, çizgiye en yakın atılan aşık.

FEHLE

Amele, işçi.

ALIŞVERİŞ

Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.

BANDİKUT

Keseli memeliler (Marsupialia) takımının, keseli porsukgiller (Peramelidae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, eti yenen, Tazmanya ve Avustralya'da toprak altında yaşayan bir tür. (Perameles obesula), Keseliler (Marsupialia) takımının keseli-porsukgiller (Peramelidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 50 cm. Kül-kahverengidir. Yenir. Tasmanya ve Avustralyada toprak altında yaşar.

GIRİBCİ

Amele, ırgat.