ALTBÖLÜK Nedir?

ALTBÖLÜK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi l , üçüncü harfi t , dördüncü harfi b , beşinci harfi ö , altıncı harfi l , yedinci harfi ü , sekizinci harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ALTBÖLÜK anlamı

Bağlı bulundukları soy yapısı içinde, kendilerine özgü soydan gelme dinsel kaynaklı: toplumsal, ekonomik ya da kültürel birer uğraşı ve yaşam yöntemleri bulunan, ayrıca, birbirleriyle ilişkilerini kutyasaklaşmış kurallara göre sürdüren topluluklardan her biri. bk. soy. karşılığı altkültür, yerel bölük.

ALTBÖLÜK hakkında bilgiler

ALTBÖLÜK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük