AKTİFLEŞTİRMEK Nedir?

AKTİFLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi t , dördüncü harfi i , beşinci harfi f , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AKTİFLEŞTİRMEK anlamı

Aktifleşmesini sağlamak, aktif duruma getirmek.

AKTİFLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

AKTİFLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük