AKTARILIŞ Nedir?

AKTARILIŞ kelimesi ilk harfi A ve son harfi Ş olan bir kelimedir. Başında a sonunda ş olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi ı , yedinci harfi l , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi ş şeklindedir. Başı a sonu ş olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AKTARILIŞ anlamı

Aktarılma işi.

AKTARILIŞ hakkında bilgiler

AKTARILIŞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük