AKT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "akt" olan, toplam 99 adet kelime bulunmaktadır. akt ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu akt ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde akt olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

AKTİNOBASİLLOZİS

15 harfli kelimeler

AKTÜELLEŞTİRMEK, AKTİFLEŞEBİLMEK

14 harfli kelimeler

AKTİFLEŞTİRMEK, AKTÜELLEŞTİRME, AKTARILABİLMEK, AKTARILIVERMEK, AKTARMADİRGENİ, AKTİFLEŞEBİLME, AKTİNOMİSETLER

13 harfli kelimeler

AKTİFLEŞTİRME, AKTARILABİLME, AKTARILIVERME, AKTİNOMİKOTİK, AKTİNOMİKOZİS, AKTİNOMİSETOM

12 harfli kelimeler

AKTARMACILIK, AKTÜELLEŞMEK, AKTARABİLMEK, AKTARIVERMEK, AKTAŞKURTLAR

11 harfli kelimeler

AKTARICILIK, AKTİFLEŞMEK, AKTİNOLOJİK, AKTÜELLEŞME, AKTARABİLME, AKTARIVERME, AKTİNOMETRE, AKTİNOMİÇES, AKTİNOMİKOM, AKTİNOMİSİN

10 harfli kelimeler

AKTARILMAK, AKTARMASIZ, AKTİFLEŞME, AKTİNOLOJİ, AKTİNYUMLU, AKTARAĞACI, AKTARIŞMAK, AKTAŞTEKKE, AKTİNİTLER

9 harfli kelimeler

AKTARILMA, AKTARMACI, AKTARMALI, AKTARTMAK, AKTÜALİTE, AKTÜALİZM, AKTÜELLİK, AKTÜERYAL, AKTÖRESEL, AKTARACAK, AKTARILAN, AKTARILIR, AKTARILIŞ, AKTARIŞMA

8 harfli kelimeler

AKTARICI, AKTARİYE, AKTARLIK, AKTARMAK, AKTARTMA, AKTAVŞAN, AKTİFLİK, AKTİNYUM, AKTİVİTE, AKTİVİZM, AKTÖRLÜK, AKTARMAÇ

7 harfli kelimeler

AKTARIM, AKTARIŞ, AKTARMA, AKTİNİT, AKTUTMA, AKTAHAL, AKTALAY, AKTARAÇ, AKTARAN, AKTARLA, AKTEFEK, AKTEKİN, AKTEKKE, AKTEROZ, AKTIRAÇ, AKTIRAŞ, AKTIREÇ

6 harfli kelimeler

AKTÖRE, AKTRİS, AKTÜEL, AKTÜER, AKTAFA, AKTEPE

5 harfli kelimeler

AKTAR, AKTİF, AKTÖR, AKTAŞ, AKTAÇ, AKTAN, AKTAY, AKTİN

4 harfli kelimeler

AKTI

3 harfli kelimeler

AKT

Bazı kelimelerin anlamları

AKT

Nikâh: Ayşeyle Mehmedin aktını, yaptık.

AKTİNOMİKOTİK

Actinomycatales alt sınıfındaki bakteriler tarafından oluşturulan.

AKTARILIVERME

Aktarılıvermek işi.

AKTÜELLEŞTİRMEK

Güncelleştirmek.

AKTİFLEŞEBİLME

Aktifleşebilmek işi.

AKTİFLEŞTİRMEK

Aktifleşmesini sağlamak, aktif duruma getirmek.

AKTİFLEŞEBİLMEK

Aktif duruma gelme imkânı veya olasılığı bulunmak.

AKTİNOMİKOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak atlarda, domuzlarda, koyunlarda, köpeklerde ve insanlarda, yüz kemiklerinde, özellikle de alt ve üst çene kemiklerinde, granülomlu yangıyla belirgin, Actinomyces bovis, tarafından oluşturulan, bulaşıcı, kronik seyirli bakteriyel hastalık, Halk dilinde kel yara, hanazir, domuzbaşı.

AKTARILIVERMEK

Çabucak aktarılmak.

AKTÜELLEŞTİRME

Güncelleştirme.

AKTARMADİRGENİ

İki çatallı çiftçi aygıtı. (Mamutlar Eğridir Isparta).

AKTİNOBASİLLOZİS

Sığırlarda, seyrek olarak koyun ve domuzlarda, derin ağız yangısıyla seyreden, Actinobasillus lignierisi'nin neden olduğu, özellikle dilde piyogranülomlu yangısal değişimlerle belirgin bakteriyel bir hastalık, odun dil.

AKTİFLEŞTİRME

Aktifleştirmek işi.

AKTARILABİLMEK

Aktarılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

AKTARILABİLME

Aktarılabilmek işi.

AKTİNOMİSETLER

Anaerop veya fakültatif anaerop, sporsuz dallanmış veya filamentöz yapıda Gram pozitif bakteri cinsi, Actinomycetales.

  -   -   -  

Anlamında AKT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AKT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKTARICI

Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyuran ve yayan kimse. Görüntüyü bir bölgeden başka bir bölgeye ileten araç.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

ACİZ

Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük. Beceriksizlik. Kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu.

AKBASMA

Katarakt.

AKŞAMLEYİN

Akşam. Akşam saatlerinde, akşam olduğunda, akşam saati, akşam vakti.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

AKİK

Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş.

AKTARICILIK

Aktarıcının yaptığı iş.

AGARAGAR

Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir jelatin türü, jeloz.

AHLAKÇILIK

Ahlakı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törelcilik, aktörecilik, moralizm.

AKSU

Katarakt. Antalya iline bağlı ilçelerden biri. Isparta iline bağlı ilçelerden biri.

AHLAKİ

Ahlaka uygun, ahlakla ilgili, aktöresel, sağtöresel.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AHLAKÇI

Ahlak konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse. Her şeyi ahlak açısından değerlendiren, törelci, aktöreci, moralist.

AKTARILMAK

Aktarma işine konu olmak.

AĞARTI

Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık. Süt, yoğurt, peynir, ayran vb. yiyecek ve içecekler.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AKTARILMA

Aktarılmak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük