AKSETTİREBİLME Nedir?

AKSETTİREBİLME kelimesi ilk harfi A ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında a sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi s , dördüncü harfi e , beşinci harfi t , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı a sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AKSETTİREBİLME anlamı

Aksettirebilmek işi.

AKSETTİREBİLME hakkında bilgiler

AKSETTİREBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük