AKANTOLİZİS Nedir?

AKANTOLİZİS kelimesi ilk harfi A ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında a sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi k , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi i , onbirinci harfi s şeklindedir. Başı a sonu s olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AKANTOLİZİS anlamı

Derinin dikensi tabakasındaki kerationositlerin birbirinden ayrılması. Epidermisin içinde yarıklar ve içi sıvı dolu keseciklerin oluşmasına neden olur.

AKANTOLİZİS hakkında bilgiler

AKANTOLİZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük