Sonu AK ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ak" olan 8 harfli toplam 3221 adet kelime bulundu. Sonu ak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SAMANSAK

Akılsız, budala.

NATDAMAK

Tırpana sap geçirmek.

KANKALAK

Çorba kabı. Kelebek.

DİKKULAK

Kimsenin sözünü dinlemeyen, arsız adam. Kurt. Çakal.

BURSAMAK

Boğaya gelmek, inekler (çiftleşmek için boğa istemek.). Beğenmemek, azımsamak, küçümsemek.

AKPAFLAK

Beyaz ve şişman yüzlü kimse.

YANIRMAK

Aramak, özlemek.

BAGARTAK

Çocuğun düşmemesi için beşiğe veya salıncağa bağlanan enli kuşak.

GOGARMAK

Bitki büyüyerek yeşermek, yeşillenmek.

KORALMAK

Bir şeye fazla düşkün olmak, bir şeyi alışkanlık durumuna getirmek. Arkalanmak, yüz bulmak. Sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek. Keskinliği gitmek, körelmek (bıçak ve benzerleri araçlar için).

SUÇUKMAK

Suçluluk duymak, utanmak.

PARLAMAK

Güçlü bir ışık çıkarmak, ışık saçmak. Mevkisi yükselmek. Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak. Ortaya çıkmak. Birdenbire öfkelenmek. Tutuşup alev çıkarmak. Ün, san kazanmak, herkesçe tanınmak.

OVARTMAK

Yaptırmak, düzelttirmek.

DULUNMAK

Ay ve güneş batmak. Ay ve güneş tutulmak. Gözden kaybolmak, görünmez olmak. Yükselmek, havalanmak: Uçurtma dulundu. Suya dalmak. Dinlenmek. Ağır hastanın gözleri canlılığını kaybetmek, donuklaşmak. Kaybolmak, görünmez hale gelmek. Batmak, gurub etmek.

AYRILMAK

Ayırma işine konu olmak. Boşanmak. Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak.

BATURMAK

Kirletmek, pisletmek: Odayı baturdunuz. Batırmak, sokmak. Saklamak, kaybetmek: Yüzü (yüzüğü) sen baturdun.

HORUMPAK

Ağaçtan yapılmış büyük kapı sürgüsü.

ÖTÜKOMAK

Kuluçkaya koymak.

YOĞŞUMAK

Yıpranmak. Mahmurlaşmak.

GANIKMAK

Alışmak.