Sonu AK ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ak" olan 6 harfli toplam 1383 adet kelime bulundu. Sonu ak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAŞLAK

Kızgın, kaynar, çok sıcak.

HOPBAK

Gürültücü kişi.

KISMAK

Sesi azaltmak, alçaltmak. Pintilik etmek. Sıkıştırmak. Gözü biraz kapamak. Ezmek, büzmek, daraltmak. Masraf, harcama vb.ni azaltmak. Verilen hak ve özgürlüklerin sınırını daraltmak. Lamba ışığını azaltmak.

UVANAK

Budala.

KASMAK

Kasları gergin duruma getirmek. Baskısı altında tutmak. Kısaltmak. Bölmek, ayırmak. Daraltmak.

KONMAK

Kuş, kelebek, uçak, toz vb. bir yere inmek. Koyma işi yapılmak. Yolculukta geceyi geçirmek için bir yerde kalmak, konuk olmak. Bir şeyi emeksiz edinmek. Kısa bir süre için bir yere yerleşmek, bir yeri yurt edinmek.

DUCCAK

Ocaktan tencere indirmek için kullanılan bezden yapılmış tutacak.

ÇANTAK

Dallı budaklı, eğri ağaç.

GUJMAK

Kucaklamak.

UMUMAK

Soğuk, biraz kırılmak.

ZATMAK

Satmak.

KURÇAK

Heykel.

SOĞLAK

İçi boşalmış, içsiz. İçi boş, kof, kabuklu yemiş ve tahıl (için).

CIŞTAK

Arsız,utanmaz.

YOSMAK

Karşılaştırmak, benzetmek: Beni kendine yosma!. Yeğlemek: Künk, demir boruya yosulmaz. Saman, toprak ve benzerleri kürek ya da yaba ile ileri itmek. Deşmek, dağıtmak. Benzetmek, karşılaştırmak. Yığını dağıtmak. Düzeltmek, yaymak. Yerleştirmek, bastırmak. Kıyas etmek, benzetmek, benzetmeğe çalışmak, sanmak.

KONĞAK

Saçtaki kepek.

ŞATTAK

Aptal, sersem.

ÖNAYAK

"Diğerlerine örnek olmak üzere bir işe ilk önce başlamak" anlamındaki önayak olmak deyiminde geçer.

ÇIĞRAK

Taşlı yol, patika.

DORLAK

Delikanlı. On beş yaşından aşağı kız ve erkek çocuk. Küçük çocuk. Yavru. Tavşan yavrusu. Kısa boylu ve iri vücutlu köpek. Tembel. Donsuz.