Sonu AK ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ak" olan 4 harfli toplam 53 adet kelime bulundu. Sonu ak ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında ak olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UVAK

Ufak. Küçük, ufak. Ufak, küçük. Ufak, küçük, kırıntı.

ORAK

Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. Ekin, ot vb. biçme işi. Ekin biçme zamanı.

APAK

Bembeyaz. Çok ak bir biçimde.

PLAK

Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak. Metal nesne, plaka.

AVAK

Bön, avanak, şaşkın.

ANAK

Hafıza, bellek. Karşılık, mukabil. Heykel, abide. Hatıra, hediye, armağan. At, eşek, tavuk, keklik gibi hayvanların yatıp yuvarlandıkları tozlu yer.

UCAK

Çökmüş, çökmek üzere olan ev, doğal nedenlerle kaymak üzere olan toprak.

ISAK

isek.

ENAK

Sabanın gövdesi.

ARAK

Ter. Çalma. Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir rakı türü.

UZAK

Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı. Yakın olmayan yer. Eli, gücü ya da hükmü yetişmez. Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan. İhtimali az olan. Arada çok zaman bulunan.

INAK

Angarya. Sığırların toplandığı yer. Kullanılacak araç.

OŞAK

Sacayağı.

UMAK

Çağlayan. Arzu, maksat, hırs. Amaç, istek.

OMAK

Orak. Çocuklarda bıngıldak. Olmak.

FRAK

Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah erkek ceketi veya takımı.

ALAK

Bataklık yer. Köşk. Bağ, bahçe kulübesi. Sığır konulan, üstü açık kenarı çitle çevrili yer. İniş yerlerde kızağın hızım kesmek için önüne bağlanan ağaç. At eğeri. Oyunlarda aynı taraftaki eş, bir guruba katılan kimse: Bizim alak nereye gitti. Şaşkın, sersem, alık (bakış): Alak alak, ne bakıyorsun?. Kızana gelmiş köpek. Karışık tüylü. Çiftleşmek isteyen dişi köpek.

UDAK

Saklambaç oyununda, haber veren.

İRAK

Uzak.