Sonu AJ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "aj" olan, toplam 127 adet kelime bulunmaktadır. Sonu aj ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında aj olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde aj olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

FİTOPLANKTOFAJ

12 harfli kelimeler

BAKTERİYOFAJ, MAKROFİTOFAJ, MİKROFİTOFAJ

11 harfli kelimeler

PROTOZOOFAJ, SÜSPENSİFAJ

10 harfli kelimeler

DEZAVANTAJ, FOTOMONTAJ, SİLİNDİRAJ, SESTONOFAJ

9 harfli kelimeler

PORTBAGAJ, ENTOMOFAJ, ESPİYONAJ, HEMATOFAJ, LEPİDOFAJ, MELANOFAJ, PERSİFLAJ, SOLENOFAJ

8 harfli kelimeler

ARBİTRAJ, BOYKOTAJ, DEBRİYAJ, ESTAMPAJ, KALİBRAJ, KAMUFLAJ, MİZANPAJ, PATRONAJ, PERFORAJ, RÖPORTAJ, SÜRMENAJ, TRİKOTAJ, DEKORNAJ, HİSTOFAJ, KARPOFAJ, KARTİLAJ, KOPROFAJ, MAKROFAJ, MİKROFAJ, NEKROFAJ, SAPROFAJ, SARKOFAJ, STENOFAJ, TELMOFAJ

7 harfli kelimeler

AMBALAJ, AVANTAJ, BALOTAJ, BOBİNAJ, DİYALAJ, KABOTAJ, MODELAJ, PATİNAJ, PİLOTAJ, POLİSAJ, PUANTAJ, RAFİNAJ, SABOTAJ, BİYOFAJ, EKTOFAJ, ENDOFAJ, FİLOFAJ, FİTOFAJ, FLAMBAJ, KOLİFAJ, LİTOFAJ, MELİFAJ, MONOFAJ, MUKOFAJ, MUSİLAJ, MÜSİLAJ, NİKELAJ, SERKLAJ

6 harfli kelimeler

AVERAJ, BANDAJ, BLOKAJ, DRENAJ, DUBLAJ, GRAMAJ, KROMAJ, KÜRTAJ, MAKYAJ, MARKAJ, METRAJ, MONTAJ, PEYZAJ, POMPAJ, SONDAJ, STOPAJ, ŞANTAJ, VOLTAJ, BOMBAJ, KADDAJ, KADRAJ, KORNAJ, KORSAJ, OTOFAJ, ÖRİFAJ, PRİMAJ, PROFAJ, TANKAJ

5 harfli kelimeler

BAGAJ, BARAJ, DEGAJ, DOZAJ, GARAJ, KOLAJ, LAVAJ, MASAJ, MESAJ, MULAJ, PASAJ, PİKAJ, RODAJ, SİLAJ, TİRAJ, TONAJ, VİRAJ, KARAJ, TUTAJ

4 harfli kelimeler

GUAJ, İMAJ, PLAJ, STAJ

3 harfli kelimeler

FAJ, GAJ, MAJ, SAJ, TAJ

2 harfli kelimeler

AJ

Bazı kelimelerin anlamları

AJ

Aç, tok değil. Aç.

MİKROFİTOFAJ

Fitoplankton üzerinden beslenme.

ENTOMOFAJ

Böcekyiyen.

MAKROFİTOFAJ

Yüksek yapılı bitkiler üzerinden beslenen.

LEPİDOFAJ

Balık pulu yiyen, lepidovor.

SİLİNDİRAJ

Bir şeyin üzerinden silindir geçirme.

HEMATOFAJ

Kanla beslenen. Eritrositleri içine alarak imha eden hücre.

SESTONOFAJ

Seston üzerinden beslenen, süspensifaj.

DEZAVANTAJ

Avantajlı olmama durumu.

BAKTERİYOFAJ

Bakterileri enfekte eden virüs; bazı tipleri klonlama vektörü olarak kullanılan, bazıları litik (T4 fajı), bazıları da bakteri içinde lizogenik şekilde (bakteriyofaj lambda) çoğalan, kalıtım materyali DNA (T serisi fajlar, Lambda fajları, M13 gibi) ya da RNA (tütün mozaik virüsü) olan virüsler. Faj. Bakterileri yok eden virüslere verilen ad. Bakterilerin ölümlerine neden olabilen virüslere verilen genel ad, faj, litik faj. Bakteriyi enfekte edebilen virüs, faj.

FOTOMONTAJ

Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç fotoğrafın birleştirilmesi.

SÜSPENSİFAJ

Sestonofaj.

PROTOZOOFAJ

Protozoonları fagosite edebilen hücreler.

PORTBAGAJ

Otomobil, bisiklet vb. taşıtlarda eşya konacak yer, bagaj.

FİTOPLANKTOFAJ

Fitoplankton üzerinden beslenen.

ESPİYONAJ

Casusluk.

  -   -   -  

Anlamında AJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ALALAMA

Alalamak işi, kamuflaj.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

AMBALAJLI

Ambalajlanmış. Ambalajlanmış bir biçimde.

AMBALAJCILIK

Ambalajcının yaptığı iş.

AMBALAJLAMAK

Ambalaj yapmak.

AMBALAJLANMA

Ambalajlanmak durumu.

AKLIK

Ak olma durumu. Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

AMBALAJSIZ

Ambalajlanmamış. Ambalajlanmamış bir biçimde.

AKAÇLAMA

Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.

AĞLATI

Trajedi.

ABAJURLU

Abajuru olan.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

AMBALAJLANMAK

Ambalajlı duruma gelmek.

AJURLU

Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli.

AMBALAJCI

Ambalaj yapan kimse.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ANDAÇ

Ajanda. Yadigâr.

AMBALAJLAMA

Ambalajlamak işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük