AJ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "aj" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. aj ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu aj ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde aj olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

AJİTASYON

8 harfli kelimeler

AJİTATÖR

7 harfli kelimeler

AJANLIK, AJDAĞAR, AJDİYAR

6 harfli kelimeler

AJANDA, AJURLU, AJDAMA

5 harfli kelimeler

AJANS, AJİTE, AJALA, AJBUN, AJLIK, AJLUK

4 harfli kelimeler

AJAN, AJUR, AJDA, AJĞI, AJIK

2 harfli kelimeler

AJ

Bazı kelimelerin anlamları

AJ

Aç, tok değil. Aç.

AJLUK

Açlık.

AJURLU

Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AJDİYAR

Ejderha.

AJLIK

Açlık.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

AJANDA

Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç.

AJİTATÖR

Körükleyici.

AJANLIK

Casusluk.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

AJDAMA

Mutfak.

AJDAĞAR

Ejderha.

AJALA

Acele, çabukluk, tezlik.

AJBUN

Gübre.

AJAN

Casus. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

  -   -   -  

Anlamında AJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

AMBALAJCI

Ambalaj yapan kimse.

AMBALAJLAMA

Ambalajlamak işi.

AMBALAJLANMAK

Ambalajlı duruma gelmek.

AMBALAJLAMAK

Ambalaj yapmak.

AMBALAJCILIK

Ambalajcının yaptığı iş.

AKAÇLAMA

Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.

ABAJURLU

Abajuru olan.

AMBALAJLI

Ambalajlanmış. Ambalajlanmış bir biçimde.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

AMBALAJLANMA

Ambalajlanmak durumu.

AĞLATI

Trajedi.

AMBALAJSIZ

Ambalajlanmamış. Ambalajlanmamış bir biçimde.

ANGAJE

"Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

ALALAMA

Alalamak işi, kamuflaj.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

ARABALIK

Garaj. Araba dolduracak miktarda olan.

ANDAÇ

Ajanda. Yadigâr.

AKLIK

Ak olma durumu. Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük