AJ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "aj" olan, toplam 20 adet kelime bulunmaktadır. aj ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu aj ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde aj olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

AJİTASYON

8 harfli kelimeler

AJİTATÖR

7 harfli kelimeler

AJANLIK, AJDAĞAR, AJDİYAR

6 harfli kelimeler

AJANDA, AJURLU, AJDAMA

5 harfli kelimeler

AJANS, AJİTE, AJALA, AJBUN, AJLIK, AJLUK

4 harfli kelimeler

AJAN, AJUR, AJDA, AJĞI, AJIK

2 harfli kelimeler

AJ

Bazı kelimelerin anlamları

AJ

Aç, tok değil. Aç.

AJALA

Acele, çabukluk, tezlik.

AJLIK

Açlık.

AJLUK

Açlık.

AJDAMA

Mutfak.

AJAN

Casus. Bir kimsenin, bir ortaklığın veya bir devletin bazı işlerini yapan kimse, temsilci.

AJANLIK

Casusluk.

AJDAĞAR

Ejderha.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

AJBUN

Gübre.

AJDİYAR

Ejderha.

AJİTATÖR

Körükleyici.

AJİTE

"Körüklemek; duygu sömürüsü yapmak" anlamlarındaki ajite etmek birleşik fiilinde ve "çırpıntıya uğramak" anlamındaki ajite olmak teriminde geçen bir söz.

AJURLU

Her yanı ajur biçiminde işlenmiş bulunan, gözenekli.

AJANDA

Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter, andaç.

AJANS

Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Bu iş kollarının çalıştığı büro. Radyoda haber bülteni.

  -   -   -  

Anlamında AJ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AJ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMBALAJLI

Ambalajlanmış. Ambalajlanmış bir biçimde.

AĞLATI

Trajedi.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

ARABALIK

Garaj. Araba dolduracak miktarda olan.

AMBALAJSIZ

Ambalajlanmamış. Ambalajlanmamış bir biçimde.

ALALAMA

Alalamak işi, kamuflaj.

ANDAÇ

Ajanda. Yadigâr.

AKAÇLAMA

Akaçlamak işi, tefcir, drenaj.

AMBALAJLANMAK

Ambalajlı duruma gelmek.

AMBALAJLANMA

Ambalajlanmak durumu.

ABAJURCU

Abajur yapan veya satan kimse.

ABAJURLU

Abajuru olan.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

AKLIK

Ak olma durumu. Kadınların makyaj için yüzlerine sürdükleri beyaz bir sıvı, düzgün.

ANGAJE

"Bağlamak" anlamındaki angaje etmek, "bağlanmak" anlamındaki angaje olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

AMBALAJLAMAK

Ambalaj yapmak.

ALIŞTIRMA

Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılmış olan uygulama, hazırlık çalışması, idman, egzersiz, antrenman. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılmış olan tekrar, temrin, talim, egzersiz. Bir araç motorundan tam verim elde edilebilmesi için ilk dönemlerinde yüksek devirde düşük hızda çalıştırılması, rodaj.

AMBALAJLAMA

Ambalajlamak işi.

AMBALAJCI

Ambalaj yapan kimse.

AMBALAJCILIK

Ambalajcının yaptığı iş.