Sonu AHMET ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ahmet" olan, toplam 24 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ahmet ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ahmet olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ahmet olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

YUKARIMİRAHMET

13 harfli kelimeler

AŞAĞIMİRAHMET

11 harfli kelimeler

HAYDARAHMET, KARACAAHMET

10 harfli kelimeler

GÖKÇEAHMET, KIZILAHMET, KÜÇÜKAHMET, MELİGAHMET, MOLLAAHMET, SEYİTAHMET, TATARAHMET

9 harfli kelimeler

FAKIAHMET, HACIAHMET, KARAAHMET, UZUNAHMET

8 harfli kelimeler

CİNAHMET, HANAHMET, KELAHMET, MİRAHMET, PİRAHMET, TAÇAHMET

6 harfli kelimeler

RAHMET, ZAHMET

5 harfli kelimeler

AHMET

Bazı kelimelerin anlamları

AHMET

Övülmeye layık, övülmüş.

FAKIAHMET

Çorum şehri, Mecitözü belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KARAAHMET

Ankara kenti, Polatlı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Kahramanmaraş şehri, Göksun ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KARACAAHMET

Afyon ili, İhsaniye belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ankara kenti, Polatlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bursa ili, Yenişehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Uşak kenti, Ulubey belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AŞAĞIMİRAHMET

Elâzığ şehrinde, Kovancılar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TATARAHMET

Kocaeli kenti, Akçaova nahiyesine bağlı bir yer.

YUKARIMİRAHMET

Elâzığ ilinde, Kovancılar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

HAYDARAHMET

Şanlıurfa kenti, Böğürtlen nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

HACIAHMET

Bursa şehrinde, Devecikonağı nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum kenti, Horasan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Kastamonu şehrinde, Cide belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

KIZILAHMET

Erzurum şehri, Halilçavuş bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MELİGAHMET

Melikahmet, Diyarbakır'da bir mahalle.

GÖKÇEAHMET

Manisa şehrinde, Akhisar belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MOLLAAHMET

Erzurum şehrinde, Aras nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

UZUNAHMET

Erzurum şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

KÜÇÜKAHMET

Düzce şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Giresun ilinde, Dereli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

SEYİTAHMET

Trabzon ilinde, Beşikdüzü ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

  -   -   -  

Anlamında AHMET bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AHMET geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TEKELLÜF

Zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. Bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme, gösteriş.

EMEK

Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çerçevesini hem de kendisini değiştiren çalışma süreci.

HAYBEDEN

Zahmet çekmeden, bedavadan.

MERHUME

Ölmüş Müslüman kadın, rahmetli, rahmetlik.

EMEKSİZ

Emek harcanmadan elde edilen, kolay, zahmetsiz.

ZORLUK

Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük, zahmet.

YAĞMUR

Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet. Çokluk, bolluk. Çok ve sık düşen, gelen şey.

ZAHMETSİZCE

Zahmetsiz bir biçimde, kolay bir biçimde.

KUT

Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. Mutluluk. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket.

ZAHMETLİ

Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç. Sıkıntı veren.

ABANNAMAK

Çocuk emeklemek, emekliyerek yürümeğe başlamak. Geniş adımlarla hızlı hızlı yürümek. Koşmak. Boşu boşuna, bir iş yapmadan gidip gelmek. Geniş adımlarla bir yeri ölçmek, adımlamak. Bir işe hızla girişmek, işe koyulmak: Ahmet ovada öyle abannıyor ki, ekin dayanmıyacak. Uzun adımlarla yürümek, adımlamak.

MERHUM

Ölmüş Müslüman erkek, rahmetli, rahmetlik.

EMEKLİ

Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse, tekaüt.

ABDURRAHMAN

Rahmet sahibi olan Tanrı'nın kulu. Bartın kenti, Ulus ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sivas ilinde, Akıncılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KOLAY

Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı. Kolaylık. Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.

ALADI

Acele, ivedi, çabuk: Çok aladı işim var. İlk ürün: Ahmet ağa aladı kaldırmış. İpek böceklerinin koza yapmalarından bir hafta, on gün önce, çok yaprak yeme devresi: Bizim böcekler aladıda.

ÇİLE

Zahmet, sıkıntı. Yay kirişi. İpek, yün, pamuk vb. her türlü iplik demeti. Dervişlerin kırk gün süre ile kendilerine uyguladıkları zahmetli ve perhizli dönem.

RUFAİLİK

Ahmet Rifai'nin kurduğu Sünni bir tarikat.

GÜÇLÜK

Zorluk. Engel, pürüz. Ağır ve yorucu emek, zahmet, meşakkat.

AFSIZ

Habersiz: Ahmet aksanı eve afsız geldi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük