Sonu AH ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ah" olan, toplam 1514 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ah ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ah olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ah olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

HASBETENLİLLAH, HESBETENLİLLAH, TAVIRLANDIRMAH

13 harfli kelimeler

ELHAMDÜLİLLAH, ESTAĞFURULLAH, ACIHLANDIRMAH, ESTAĞFİRULLAH, FESÜPHANALLAH

12 harfli kelimeler

FİSEBİLİLLAH, HAFAZANALLAH, SULTANİYEGAH, ÇIRPIŞTIRMAH, DALDEYLANMAH, DALLANDIRMAH, ELEMDÜLİLLAH, ESDAFİRULLAH, ESTEFURULLAH, GALDURAMAMAH, GANGALLATMAH, GINCIHLANMAH, HACIABDULLAH, IRAHATLAŞMAH, MUŞAMMALAMAH, VESUPANALLAH

11 harfli kelimeler

ABDÜLFETTAH, ALIŞTURACAH, AŞHARLANMAH, AVRATDANMAH, BILLIHLAMAH, BIRKILDAMAH, BÜRÜKLENMAH, CIDIRLANMAH, CILLIKLAMAH, CINGILLAMAH, CIYNAHLAMAH, CİNBILDAMAH, ÇAKIŞTIRMAH, ÇATIŞDIRMAH, ÇATIŞTIRMAH, DIDIHLANMAH, DIRIHLAŞMAH, DULDALANMAH, EVKARLANMAH, GAGAÇLANMAH, GAHMUHLAMAH, GAKGILLAMAH, GALAYLATMAH, GAMANDIRMAH, GARIŞTIRMAH, GINCINLAMAH, GOLTUHLAMAH, GOSSAHLAMAH, HARTUŞLAMAH, HAZILLANMAH, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

VELİYULLAH, FENAFİLLAH, ABUHLANMAH, ACIHLANMAH, ACIHLATMAH, ADAĞLANMAH, AĞILLANMAH, ALIŞDIRMAH, ALIŞTIRMAH, ANKILDAMAH, ARTIHLAMAH, AVSUNNAMAH, AYAHLAŞMAH, BAĞIŞDAMAH, BAHALANMAH, BAŞAHLAMAH, BECİKLAMAH, BIDILDAMAH, BIZILANMAH, CAYIRRADAH, CIVILATMAH, CIZILDAMAH, ÇALHALAMAH, ÇARPALAMAH, ÇATIRGAMAH, ÇIHINLAMAH, ÇOĞUNSUMAH, ÇURĞALAMAH, DAPIHLAMAH, DAPUHLAMAH, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ALESSABAH, ALİMALLAH, İBADULLAH, İNŞAALLAH, MAAZALLAH, ABIZAMZAH, ABUHLAMAH, ABUZAMBAH, ADAĞLAMAH, ADAHLAMAH, AĞADIRMAH, AĞALANMAH, AHDARACAH, ALAÇARPAH, ALASABBAH, ALTALAMAH, ARHALAMAH, ARIHLAMAH, ARILDAMAH, ARSLANŞAH, AVCALAMAH, AVHALAMAH, AYETULLAH, BAĞIRTLAH, BAĞLANMAH, BASDIRMAH, BEYTULLAH, BIDILAMAH, BİDDINNAH, BİSMİLLAH, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

ÇINSABAH, EYVALLAH, FERİŞTAH, HARCIRAH, HAYIRHAH, İSTİKRAH, İSTİNSAH, MUVAŞŞAH, MÜRECCAH, SİMSİYAH, ABALAMAH, ABDULLAH, AHDARMAH, AKDARMAH, ALDIRMAH, ANKIRMAH, ANSIRMAH, APARTMAH, ARALAMAH, ARSUNMAH, ARULAMAH, ASGIRMAH, ASKIRMAH, ATAULLAH, AYDIRMAH, AYNAŞMAH, AZICILAH, BAĞARSAH, BAĞIRTAH, BANNAMAH, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

BİGÜNAH, ISTILAH, İNFİSAH, İNŞİRAH, İNTİBAH, İSTİZAH, PADİŞAH, ABIŞMAH, ACIHMAH, ACIŞMAH, ACİŞMAH, AĞABBAH, AĞAPBAH, AHABPAH, AKOBBAH, ALEMŞAH, ALIŞMAH, ALUSTAH, AMSALAH, ANISTAH, ANLAMAH, ANNAMAH, APAPBAH, APARMAH, ARINBAH, ARINMAH, ARISDAH, ARISTAH, ARİSTAH, ARUSDAH, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AHUVAH, BEDHAH, BERZAH, CERRAH, FELLAH, FERSAH, GÜMRAH, KÜSTAH, MAŞLAH, MATRAH, MEDDAH, MİFTAH, PERDAH, PEYDAH, SEYYAH, SİFTAH, TİMSAH, ABALAH, ABUDAH, AÇICAH, AHABAH, AHAHAH, ALAMAH, ALİŞAH, ANAMAH, ARABAH, ARICAH, ARIMAH, AVALAH, AVANAH, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

CENAH, ERVAH, ESSAH, EYVAH, FELAH, FERAH, GÜNAH, ISLAH, ITRAH, İKRAH, İLKAH, İŞTAH, KEMAH, KÜLAH, MATAH, MİZAH, MÜBAH, REFAH, SABAH, SALAH, SEMAH, SİLAH, SİYAH, TAMAH, ABLAH, AHLAH, AHMAH, ALÇAH, ALLAH, AMBAH, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

İLAH, İZAH, ULAH, ABAH, ADAH, AGAH, AHAH, ALAH, ARAH, AYAH, EBAH, EGAH, EKAH, ESAH, EYAH, IRAH, İFAH, İNAH, İRAH, İŞAH, KOAH, OCAH, ODAH, OHAH, OJAH, OLAH, ORAH, OTAH, OYAH, ÖCAH, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

HAH, PAH, SAH, VAH, BAH, CAH, ÇAH, GAH, IAH, İAH, KAH, LAH, MAH, NAH, OAH, ŞAH, TAH, YAH

2 harfli kelimeler

AH

Bazı kelimelerin anlamları

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

FESÜPHANALLAH

Süphanallah.

ACIHLANDIRMAH

Kızdırmak, öfkelendirmek, sinirlendirmek.

HASBETENLİLLAH

Tanrı için, Tanrı uğruna, Tanrı rızası için, karşılık beklemeksizin.

HESBETENLİLLAH

‘Allah rızası için' anlamında bir söz.

FİSEBİLİLLAH

Hiçbir karşılık beklemeden.

DALLANDIRMAH

Gizli bir şeyi etrafa yaymak.

ESTAĞFURULLAH

İncelik ve alçak gönüllülük göstermek üzere teşekkür edilen veya övülen bir kimsenin söylediği bir söz.

TAVIRLANDIRMAH

Büyütmek.

ESTAĞFİRULLAH

Şanlıurfa ilinde, Akziyaret nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

DALDEYLANMAH

Gizlenmek, sakınmak, siperlenmek.

HAFAZANALLAH

Kötü bir durumdan uzak bulunmayı dilemek için "Allah bizi korusun" anlamında kullanılan bir söz.

ÇIRPIŞTIRMAH

Çocuğa hafifçe vurmak.

SULTANİYEGAH

Klasik Türk müziği makamlarından biri.

ELHAMDÜLİLLAH

"Allah'a şükür" anlamında kullanılan bir söz.

ELEMDÜLİLLAH

Arapça kökenli el-hamdüli-llâh: elhamdülillah.

  -   -   -  

Anlamında AH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇGÖZLÜLÜK

Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamahkârlık, tamah.

ABAT

Bayındır. Şen, rahat.

AÇKILANMAK

Açkı yapılmak, perdahlanmak.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇILAMA

Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.