AH ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ah" olan, toplam 373 adet kelime bulunmaktadır. ah ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ah ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ah olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

AHMAKLAŞTIRABİLME

15 harfli kelimeler

AHMAKLAŞABİLMEK

14 harfli kelimeler

AHENKLEŞTİRMEK, AHMAKLAŞTIRMAK, AHLAKSIZCASINA, AHMAKLAŞABİLME, AHMETDANİŞMEND

13 harfli kelimeler

AHENKLEŞTİRME, AHMAKLAŞTIRMA

12 harfli kelimeler

AHMAKISLATAN, AHLATLIBURUN, AHLATLIÇEŞME, AHMAĞISLADAN, AHMETHACILAR

11 harfli kelimeler

AHENKSİZLİK, AHLAKSIZLIK, AHLATIERBAA, AHMAKLAŞMAK, AHIRLAMADIK, AHMETBEYLER, AHMETÇAYIRI, AHMETFAKILI

10 harfli kelimeler

AHENKLİLİK, AHİTLEŞMEK, AHLAKÇILIK, AHLAKLILIK, AHLAKSIZCA, AHMAKLAŞMA, AHBİNLEMEK, AHBUNLAMAK, AHIRCIBAŞI, AHIRISINDA, AHIRLANMAK, AHIRLATMAK, AHIRLIKUYU, AHMETBEYLİ, AHMETOĞLAN, AHMETOLUĞU, AHMETPINAR, AHMETSARAY, AHPUNLAMAK, AHŞAMLAMAK, AHTARILMAK

9 harfli kelimeler

AHARLAMAK, AHESTELİK, AHIRLAMAK, AHİTLEŞME, AHLAKİYAT, AHACIĞINA, AHARBAHAR, AHARBAKAR, AHCIKATIK, AHDARACAH, AHDARACAK, AHINDIRIK, AHINDIRUK, AHINDURUK, AHIRHİSAR, AHİMEHMET, AHİRETLİK, AHKULAMAK, AHLAKİLİK, AHLETGAKI, AHMEDİKLİ, AHMETABAT, AHMETADİL, AHMETALAN, AHMETBABA, AHMETBEŞE, AHMETÇELİ, AHMETHACI, AHMETHOCA, AHMETKARA, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AHARLAMA, AHBAPLIK, AHDETMEK, AHENKSİZ, AHENKTAR, AHIRLAMA, AHİTNAME, AHLAKSIZ, AHMAKLIK, AHRETLİK, AHZETMEK, AHZÜKABZ, AHANCIHA, AHBİNLİK, AHBUĞDAY, AHBUNLUH, AHBUNLUK, AHBUNNUH, AHDARMAH, AHDARMAK, AHILAMAK, AHIRAKLI, AHIRALTI, AHIRBEYİ, AHITMALI, AHİEVREN, AHİİLYAS, AHLATCIK, AHLATÇIK, AHLATKÖY, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AHBAPÇA, AHDETME, AHENKLİ, AHLAKÇA, AHLAKÇI, AHLAKEN, AHLAKLI, AHLAMAK, AHMAKÇA, AHMETLİ, AHTAPOT, AHUDUDU, AHZETME, AHZÜİTA, AHABBAĞ, AHABPAH, AHACANA, AHACIKA, AHACINA, AHAMPAK, AHANAKA, AHANCIK, AHANCUK, AHANDIR, AHANİYA, AHASINI, AHATLAR, AHDARAÇ, AHDIMAN, AHDIRIK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AHACIK, AHARLI, AHESTE, AHIRLI, AHİLİK, AHİREN, AHİRET, AHLAKİ, AHLAMA, AHUVAH, AHABAH, AHABİL, AHACIM, AHACİK, AHACUH, AHACUK, AHAHAH, AHAHAN, AHALAK, AHALEK, AHALLI, AHANAK, AHANAT, AHANEK, AHANİK, AHANTA, AHANYA, AHAPÇA, AHARCA, AHARTI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AHALİ, AHBAP, AHCAR, AHENK, AHFAT, AHFEŞ, AHİZE, AHLAF, AHLAK, AHLAT, AHMAK, AHRAZ, AHŞAP, AHVAL, AHABA, AHACA, AHAKİ, AHANA, AHANE, AHARI, AHAYT, AHBAR, AHBAZ, AHBIN, AHBİN, AHBUB, AHBUM, AHBUN, AHCİL, AHDAM, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AHAR, AHIR, AHİT, AHİZ, AHŞA, AHAH, AHAL, AHAM, AHAN, AHAT, AHCA, AHÇA, AHÇI, AHÇİ, AHDA, AHDE, AHDİ, AHEN, AHER, AHET, AHHA, AHIL, AHIM, AHIN, AHIS, AHIT, AHİL, AHİR, AHİY, AHLI, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

AHA, AHİ, AHU, AHD, AHE, AHI, AHN, AHO, AHT

2 harfli kelimeler

AH

Bazı kelimelerin anlamları

AH

İlenme, beddua. (a:h) Ağrı, acı duyulduğunda söylenen bir söz. (a:h) Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.

AHMAĞISLADAN

Hafif yağan yağmur.

AHMAKLAŞABİLME

Ahmaklaşabilmek işi.

AHLATLIÇEŞME

Kütahya ili, Simav ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

AHENKLEŞTİRMEK

Ahenk sağlamak.

AHMETHACILAR

Kocaeli kenti, Kaymaz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AHENKLEŞTİRME

Ahenkleştirmek işi.

AHMAKLAŞABİLMEK

Ahmaklaşma olasılığı bulunmak.

AHLAKSIZCASINA

Ahlaksızca.

AHENKSİZLİK

Uyumsuzluk, düzensizlik.

AHLATLIBURUN

Çanakkale kenti, Etili bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

AHMAKLAŞTIRMA

Aptallaştırma.

AHMAKISLATAN

Yavaş yavaş ve ince ince yağan yağmur, çisenti.

AHMAKLAŞTIRMAK

Aptallaştırmak.

AHMETDANİŞMEND

Tokat ilinde, Artova belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

AHMAKLAŞTIRABİLME

Ahmaklaştırabilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında AH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACYOCU

Borsa veya piyasada tahvil için çeşitli hileler uygulayan, dolaplar çeviren kimse.

AÇGÖZLÜLÜK

Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamahkârlık, tamah.

AÇIK

Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durumda olan. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Boş. Belirgin bir biçimde. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Belli bir yerin biraz uzağı. Engelsiz, serbest. Aralığı çok. Kolay anlaşılır, vazıh. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen.

AÇIKLANMAK

Açıklama işi yapılmak, izah edilmek, ifşa edilmek.

AÇKICI

Açkı yapan kimse, perdahçı. Anahtarcı.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

AÇKILANMAK

Açkı yapılmak, perdahlanmak.

AÇACAK

Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açmaya yarayan araç. Anahtar. Teneke kutu içinde korunmuş yiyeceklerin kapağını açmaya yarayan araç.

AÇIKLAMA

Açıklamak işi, izah.

AÇILAMA

Güç bir sahnenin çeşitli açılardan çekiminin yapılması.

AÇKI

Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah. Her türlü açma aracı. Anahtar. Demircilikte delik büyütmekte kullanılan araç.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AÇIKLAMALI

Birtakım açıklamalarla anlaşılması, öğrenilmesi kolaylaştırılmış, izahlı.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABAT

Bayındır. Şen, rahat.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.