AGAMOGENEZİS Nedir?

AGAMOGENEZİS kelimesi ilk harfi A ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında a sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi g , üçüncü harfi a , dördüncü harfi m , beşinci harfi o , altıncı harfi g , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi z , onbirinci harfi i , onikinci harfi s şeklindedir. Başı a sonu s olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AGAMOGENEZİS anlamı

Çoğa bölünme.

AGAMOGENEZİS hakkında bilgiler

AGAMOGENEZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.