AGAMOGENETİK Nedir?

AGAMOGENETİK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi g , üçüncü harfi a , dördüncü harfi m , beşinci harfi o , altıncı harfi g , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AGAMOGENETİK anlamı

Çoğa bölünme.

AGAMOGENETİK hakkında bilgiler

AGAMOGENETİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.