AGAMOFİLARİA Nedir?

AGAMOFİLARİA kelimesi ilk harfi A ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında a sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi g , üçüncü harfi a , dördüncü harfi m , beşinci harfi o , altıncı harfi f , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi r , onbirinci harfi i , onikinci harfi a şeklindedir. Başı a sonu a olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

AGAMOFİLARİA anlamı

Cinsi ve türü belirlenemeyen, yalnızca immatür evrede olduğu bilinen filaroyit nematodlara verilen ad.

AGAMOFİLARİA hakkında bilgiler

AGAMOFİLARİA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük