AG ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ag" olan, toplam 166 adet kelime bulunmaktadır. ag ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ag ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ag olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

AGAMAGLOBULİNEMİ

15 harfli kelimeler

AGRANÜLOSİTOZİS

14 harfli kelimeler

AGANGLİYONOZİS

13 harfli kelimeler

AGLUTİNOJENİK, AGRANULOSİTOZ

12 harfli kelimeler

AGLÜTİNASYON, AGAMETOGENEZ, AGAMOFİLARİA, AGAMOGENETİK, AGAMOGENEZİS, AGANGLİYONİK, AGANGLİYOZİS, AGLOSSOSTOMİ, AGLUTİNASYON

11 harfli kelimeler

AGNOSTİSİZM, AGRANDİSMAN, AGAMAGİLLER, AGENİTALİZM, AGLUTİNATİF, AGLUTİNOJEN, AGLÜTİNOGEN, AGLÜTİNOJEN, AGRANÜLOSİT, AGRONÜLOSİT, AGUTİGİLLER

10 harfli kelimeler

AGRANDİSÖR, AGRESİFLİK, AGAMOGENEZ, AGLUTİNANT, AGLUTİNOİT, AGLÜTİSYON, AGREGASYON

9 harfli kelimeler

AGLÜTİNİN, AGORAFOBİ, AGAMOGONİ, AGAVACEAE, AGFACOLOR, AGGREGATA, AGIRLAMAK, AGLUTİNİN, AGLUTİNUM, AGONİSTİK, AGREGATUS, AGUNDURUK

8 harfli kelimeler

AGARAGAR, AGNOSTİK, AGRONOMİ, AGULAMAK, AGABİNCE, AGALAKSİ, AGARTMAK, AGASCOPE, AGASTRİK, AGDARMAK, AGDIRMAK, AGENEZİS, AGLADMAK, AGLAMSUH, AGLİSEMİ, AGNAŞMAK, AGNATMAK, AGRITMAK

7 harfli kelimeler

AGİTATO, AGREMAN, AGRESİF, AGULAMA, AGALAMA, AGALYAN, AGAMONT, AGARMAK, AGATHİS, AGAZLIK, AGCAĞIZ, AGDIRMA, AGGANAK, AGGUCUK, AGIDALI, AGIRLIG, AGIRLIH, AGIRMAK, AGIZLIG, AGIZMAK, AGİTMEK, AGLAMAK, AGLOBİN, AGMATİN, AGNAMAK, AGNATHA, AGNOSYA, AGONİST, AGREKAN, AGROTİS

6 harfli kelimeler

AGANTA, AGNOSİ, AGNOZİ, AGRAFİ, AGREGA, AGUCUK, AGABEK, AGADAŞ, AGAMET, AGAMİK, AGAMUM, AGAROZ, AGATİS, AGEMEK, AGENEZ, AGIBAT, AGIDAŞ, AGILTI, AGİLİK, AGİRİA, AGLOSİ, AGNATİ, AGNESİ, AGONAT, AGONİK, AGUBAN, AGUBAT

5 harfli kelimeler

AGAMİ, AGORA, AGRAF, AGADA, AGALA, AGBAT, AGENA, AGGER, AGGIN, AGGIT, AGILI, AGKIN, AGLIK, AGNOR, AGONİ, AGRİN, AGUTİ

4 harfli kelimeler

AGEL, AGOP, AGUŞ, AGAC, AGAÇ, AGAH, AGAR, AGAŞ, AGDA, AGGU, AGIL, AGIM, AGIN, AGIR, AGIT, AGIZ, AGİL, AGİT, AGMA, AGOF, AGON, AGOS, AGRI, AGÜR

3 harfli kelimeler

AGU, AGA, AGE, AGI, AGO

2 harfli kelimeler

AG

Bazı kelimelerin anlamları

AG

Gümüş elementinin simgesi.

AGANGLİYOZİS

Agangliyonozis.

AGAMAGLOBULİNEMİ

Gamaglobulin düzeyinin düşmesi. Kanda antikorların veya immünoglobulinlerin tamamen yokluğu veya çok az bulunması. Özellikle, yeni doğmuş ve süt emmemiş hayvanlar için geçerlidir.

AGAMOGENEZİS

Çoğa bölünme.

AGAMOFİLARİA

Cinsi ve türü belirlenemeyen, yalnızca immatür evrede olduğu bilinen filaroyit nematodlara verilen ad.

AGRANÜLOSİTOZİS

Kandaki granülosit sayısının aşırı derecede azalması veya kaybolması. Kemik iliğinde granülosit akyuvar üretiminin ve kandaki granülositlerin özellikle nötrofil lökositlerin azalması sonucu, vücudun ikincil bakteriyel enfeksiyonlara duyarlı hâle gelmesiyle birlikte müköz zarlarda, deride, sindirim ve solunum kanalında erozyon ve ülserlerle belirgin, ateşli hastalık tablosu, granülositopeni.

AGANGLİYONİK

Gangliyon hücreleri bulunmayan.

AGLÜTİNASYON

Kümeleşim.

AGAMETOGENEZ

Eşeysiz üreme.

AGANGLİYONOZİS

Normalde bulunması gereken yerde parasempatik gangliyon hücrelerinin doğuştan bulunmaması, agangliyozis.

AGLOSSOSTOMİ

Doğuştan dilin ve ağız açıklığının bulunmaması.

AGAMOGENETİK

Çoğa bölünme.

AGNOSTİSİZM

Bilinemezcilik.

AGRANULOSİTOZ

Kanda granülosit sayısının ileri derecede azalmasıyla beliren durum.

AGLUTİNOJENİK

Aglutinojene ait.

AGLUTİNASYON

Bir sıvı içerisinde dağılmış olan maddelerin bir araya gelerek küme oluşturmaları. Özellikle bakteriler, kırmızı kan hücreleri ve protozoonların kendiliğinden veya belirli bir antikorla veya bir ajanla karşılaşmasından sonra bir arada yığınlar meydana getirmesi.

  -   -   -  

Anlamında AG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGULAMA

Agulamak işi.

AĞITÇILIK

Ağıtçının yaptığı iş, ağlayıcılık, saguculuk, mersiyehanlık.

AĞAÇKAKAN

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

AĞITÇI

Ölüye ağıt söylemek için tutulan kimse, ağlayıcı, sagucu, mersiyehan.

ASLANKUYRUĞU

Ballıbabagillerden, eskiden hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki, yer pırasası (Leonurus).

ASMA

Asmak işi. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler. Asılmış, asılı.

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

ANTİPROPAGANDA

Karşı propaganda.

ALAKARGA

Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius). Saksağan.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

ASLANAĞZI

Sıracagillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki, danaburnu. Havuz kenarlarına konulan ve ağzından su akan aslan biçiminde süs taşı.

AGULAMAK

Bebek "agu" diye ses çıkarmak.

AKBAŞ

Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı (Bemicla).

AKMANTAR

Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi mantarı (Agaricus campestris).

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

ANAKONDA

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan (Eunectes murinus).

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.