Sonu AG ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ag" olan, toplam 132 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ag ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ag olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ag olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

GURAĞIZLANMAG

11 harfli kelimeler

CIMRIGLAMAG, DALBIZLAMAG, ZINGILDAMAG

10 harfli kelimeler

ARKILANMAG, GURDLANMAG, ILDIRDAMAG, MUDULLAMAG, PARTILAMAG, YAPYALINAG

9 harfli kelimeler

ARKILIMAG, ÇIMKIŞMAG, ÇITLATMAG, FILDIRMAG, GARCIGMAG, IMIZGAMAG, OVCALAMAG

8 harfli kelimeler

AZSINMAG, ÇIBARMAG, ÇIMRAMAG, DADIRMAG, DIKILMAG, DOMURMAG, DOMUŞMAG, EVEDALAG, FARLAMAG, FIKRAMAG, GAHIRDAG, GİDERMAG, IRLANMAG, KAKIŞMAG, KARICDAG, KARIJDAG, KARİCDAG, MAKROFAG, MARCİMAG, OLİGOFAG, ONDURMAG, PAHLAMAG, SALINÇAG, SARMISAG, STENOFAG, TAVSIMAG, TINMAMAG

7 harfli kelimeler

AĞABBAG, AREOPAG, ARIHMAG, BITIRAG, DAGANAG, DANACAG, DIRDLAG, FARIMAG, FİTOFAG, IRATMAG, IRLAMAG, KAMANAG, MONOFAG, OCUHMAG, OLGAMAG, ONUŞMAG, OTODRAG, ÖYRİFAG, POİLFAG, POLİFAG, SOĞULAG, TANIMAG

6 harfli kelimeler

BARDAG, ÇARPAG, ÇOLLAG, DUDCAG, EPİVAG, FIRLAG, GABLAG, GARMAG, GÖMMAG, KAHNAG, KASNAG, OTURAG, ÖRİFAG, PAHLAG, SIDMAG, SIHMAG, ŞARLAG, YUMŞAG

5 harfli kelimeler

AHLAG, ANCAG, BOYAG, BUCAG, CIBAG, ÇANAG, DADAG, DAYAG, DUMAG, DURAG, DUVAG, ELLAG, GARAG, GOZAG, GUVAG, İŞLAG, KABAG, KAÇAG, KALAG, KUCAG, KUSAG, MALAG, MERAG, ONMAG, PIÇAG, SIVAG, YASAG, YEMAG, YUVAG

4 harfli kelimeler

ALAG, AYAG, IRAG, İRAG, ORAG, UFAG, ÜRAG

3 harfli kelimeler

BAG, CAG, ÇAG, DAG, GAG, HAG, MAG, PAG, SAG, YAG, ZAG

2 harfli kelimeler

AG

Bazı kelimelerin anlamları

AG

Gümüş elementinin simgesi.

MUDULLAMAG

Hayvanı üvendireyle dürtüklemek.

ÇIMKIŞMAG

Uyuşmak ürpermek.

GURDLANMAG

Kıskanmak.

ARKILANMAG

Arkalanmak, güvenmek.

ÇITLATMAG

Belirtmek, duyurmak.

ILDIRDAMAG

Yavaş yavaş akmak: Su ıldırdıyor.

PARTILAMAG

Toprak damlı evlerde tavana kiriş döşemek.

YAPYALINAG

Yapyalnız, yapayalnız.

ARKILIMAG

Arka çıkmak, yardım etmek.

GURAĞIZLANMAG

Kurumaya yüz tutmak.

CIMRIGLAMAG

Tırmalamak.

ZINGILDAMAG

Sarsılmak, titremek, yerinden oynamak.

GARCIGMAG

Ses bağırmaktan ya da hastalıktan kısılarak kalınlaşıp, incelmek.

DALBIZLAMAG

Hiç bir şeyi beğenmemek, ince eleyip sık dokumak.

FILDIRMAG

Atıvermek, kaldırıp atmak, fırlatmak.

  -   -   -  

Anlamında AG bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AG geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ANTİPROPAGANDA

Karşı propaganda.

ANIK

Hazır. Ballıbabagillerden, tek yıllık, mavi çiçekli, yemeklere koku vermek için kullanılan bir bitki, dağ reyhanı (Ziziphora).

AĞAÇKAKAN

Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).

AĞITÇILIK

Ağıtçının yaptığı iş, ağlayıcılık, saguculuk, mersiyehanlık.

ASLANKUYRUĞU

Ballıbabagillerden, eskiden hekimlikte terletici olarak kullanılan bir bitki, yer pırasası (Leonurus).

AGULAMA

Agulamak işi.

ADAMOTU

Patlıcangillerden, geniş yapraklı, mavi çiçekli, meyveleri sarı, çok yıllık bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis).

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

ALAKARGA

Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius). Saksağan.

AGULAMAK

Bebek "agu" diye ses çıkarmak.

ANSIZIN

Hatıra gelmeyen bir sırada, ani, anide, aniden, ansız, apansız, apansızın, birden, birdenbire, dangadak, defaten, durup dururken, fücceten, gürpedek, larp, larpadak, patadak, pattadak, rappadak, şakkadak, şapadanak, şappadak, şırakkadak, bedaheten, fücceten, nagehan, vehleten.

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

ASMA

Asmak işi. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler. Asılmış, asılı.

ANAKONDA

Boğagillerden, tropikal Güney Amerika'da yaşayan, 8-10 metre uzunluğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan (Eunectes murinus).

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

AKBABA

Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş, kerkes (Vultur monachus). İhtiyar. Çıkarı için başkalarını sömüren.

AKBAŞ

Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı bir tür yabani kuş, deniz kazı (Bemicla).

ASLANAĞZI

Sıracagillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki, danaburnu. Havuz kenarlarına konulan ve ağzından su akan aslan biçiminde süs taşı.

AĞITÇI

Ölüye ağıt söylemek için tutulan kimse, ağlayıcı, sagucu, mersiyehan.

AKMANTAR

Tadı güzel ve besleyici bir tür mantar, keçi mantarı (Agaricus campestris).