AF ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "af" olan, toplam 215 adet kelime bulunmaktadır. af ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu af ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde af olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

AFRİCANDERSIĞIRI, AFYONKARAHİSARLI

15 harfli kelimeler

AFFETTİREBİLMEK

14 harfli kelimeler

AFYONKARAHİSAR, AFANİPTERİOZİS, AFFEDİLEBİLMEK, AFFETTİREBİLME, AFFOLUNABİLMEK, AFİBRİNOJENEMİ, AFLATOKSİKOZİS, AFRODİZİOMANYA

13 harfli kelimeler

AFALLAŞTIRMAK, AFFEDİLEBİLME, AFFOLUNABİLME

12 harfli kelimeler

AFACANLAŞMAK, AFALLAŞTIRMA, AFOROZLANMAK, AFAKANLANMAK, AFARAKLANMAK, AFFEDEBİLMEK, AFLATOKSİKOZ, AFŞARTARAKÇI, AFTOVİRÜSLER

11 harfli kelimeler

AFACANLAŞMA, AFFETTİRMEK, AFOROZLAMAK, AFOROZLANMA, AFRİKALILIK, AFSUNLANMAK, AFYONKEŞLİK, AFYONLANMAK, AFARIZLAMAK, AFFEDEBİLME, AFURUZLAMAK

10 harfli kelimeler

AFALLAŞMAK, AFALLATMAK, AFFEDİLMEK, AFFETTİRME, AFFETTUOSO, AFFEYLEMEK, AFFOLUNMAK, AFOROZLAMA, AFSUNCULUK, AFSUNLAMAK, AFSUNLANMA, AFYONLAMAK, AFYONLANMA, AFALLANMAK, AFARALAMAK, AFATLANMAK, AFFETTİRİŞ, AFKALANMAK, AFKIRLAMAK, AFRODİZYAK, AFSANLAMAK, AFŞARGÜNEY

9 harfli kelimeler

AFACANLIK, AFALLAMAK, AFALLAŞMA, AFALLATMA, AFFEDİLME, AFFEYLEME, AFFOLUNMA, AFİŞÇİLİK, AFSUNLAMA, AFYONLAMA, AFARLAMAK, AFATLAMAK, AFFEDİLİŞ, AFIZOMBAK, AFKALAMAK, AFKIRTMAK, AFŞARİMAM

8 harfli kelimeler

AFAKİLİK, AFALLAMA, AFETZEDE, AFFETMEK, AFORİZMA, AFOROZLU, AFRİKALI, AFYONKEŞ, AFALAMAK, AFANSLAN, AFAROZCU, AFARTMAK, AFFARACI, AFFATMAK, AFFERENT, AFFİGERE, AFFİKSUS, AFFİNİTE, AFFOLMAK, AFGURMAK, AFIGANNI, AFIYANCI, AFİYETLE, AFKIRMAK, AFKURMAK, AFŞARSIZ, AFURTMAK

7 harfli kelimeler

AFERİST, AFFETME, AFORİZM, AFSUNCU, AFSUNLU, AFYONLU, AFAFİYE, AFALSIZ, AFARACI, AFAZMİD, AFEBRİL, AFFEDİŞ, AFFOLMA, AFGANLI, AFIRMAK, AFİLCAN, AFLAGAT, AFLAKÇI, AFŞARLI

6 harfli kelimeler

AFACAN, AFERİN, AFİŞÇİ, AFİYET, AFOROZ, AFRİKA, AFAĞAN, AFAHAN, AFAKAN, AFALAK, AFANTA, AFARAK, AFARNA, AFDAHA, AFERİM, AFERUM, AFFARA, AFFERE, AFFURU, AFGURU, AFICAN, AFIGAN, AFIKAN, AFIYAN, AFİNTİ, AFİSİT, AFİTAL, AFİTAP, AFİYAN, AFKIRI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AFAKİ, AFAZİ, AFGAN, AFİFE, AFİLİ, AFİŞE, AFONİ, AFSUN, AFŞAR, AFŞİN, AFTOS, AFYON, AFAJİ, AFALA, AFANA, AFARA, AFAYA, AFFAN, AFGON, AFGUN, AFICA, AFKAN, AFKIN, AFKON, AFKUN, AFKUR, AFLAK, AFLAZ, AFLİM, AFSIZ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

AFAK, AFAL, AFAT, AFET, AFİF, AFİS, AFAN, AFAR, AFEM, AFER, AFIR, AFİN, AFİŞ, AFİT, AFKU, AFRA, AFUR

3 harfli kelimeler

AFİ, AFT, AFA, AFO, AFP

2 harfli kelimeler

AF

Bazı kelimelerin anlamları

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

AFRODİZİOMANYA

Kişide cinsel ilişkiye aşırı düşkünlük durumu, aşırı cinsel arzu.

AFFOLUNABİLMEK

Bağışlanma olasılığı bulunmak.

AFFETTİREBİLME

Affettirebilmek işi.

AFİBRİNOJENEMİ

Hipofibrinojemi.

AFFETTİREBİLMEK

Bağışlanmayı sağlama olasılığı bulunmak.

AFFEDİLEBİLME

Affedilebilmek işi.

AFALLAŞTIRMAK

Şaşkınlık içinde bırakmak, birini şaşırıp bir şey yapamaz duruma sokmak.

AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

AFANİPTERİOZİS

Pire ısırığıyla meydana gelen hastalık.

AFFEDİLEBİLMEK

Bağışlanma olasılığı bulunmak.

AFYONKARAHİSARLI

Afyonkarahisar ilinden olan kimse.

AFACANLAŞMAK

Yaramazlaşmak, yaramaz, ele avuca sığmaz duruma gelmek.

AFLATOKSİKOZİS

İnsan ve hayvanlarda aflatoksinler tarafından oluşturulan mutagenezis, karsiogenezis, teratogenezis, mitozun ve bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla belirgin zehrin metabolitlerinin makromoleküllere, nükleik asitlere ve nükleoproteinlere bağlanması sonucu biçimlenen akut veya genellikle kronik seyirli zehirlenme.

AFRİCANDERSIĞIRI

Güney Afrika'da yerli ırklardan geliştirilen, orta irilikte, büyük sarkık kulaklı, boğaları tipik hörgüçlü, beyaz yana doğru uzayan boynuzlu, ısıya dirençli sığır ırkı.

AFFOLUNABİLME

Affolunabilmek işi.

  -   -   -  

Anlamında AF bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde AF geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABİYE

Gece kıyafeti.

AÇINIM

Açınma işi, inkişaf. Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf.

ADAMAK

Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna inanılan bir güce niyette bulunmak, nezretmek. İthaf etmek. Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek. Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek üzere söz vermek. Ayırmak, tahsis etmek.

ADALET

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme.

AFALLAMA

Afallamak durumu.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

ADIM

Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Girişim, hamle. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol. İki diş arasındaki aralık.

ADAY

Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse. Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet.

AÇINSAMAK

Bir yerin özelliklerini ortaya çıkarmak için araştırma ve inceleme yapmak, istikşaf etmek.

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

ACAR

Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

AÇINSAMA

Açınsamak işi, istikşaf.

ABANİ

Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

AFACANLAŞMA

Afacanlaşmak durumu.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

ABDÜLLEZİZ

Akdeniz bölgesinde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus). Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, tatlı ve yağlı ürünü.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.