Sonu AE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ae" olan, toplam 165 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ae ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ae olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ae olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ANCYLOSTOMATİDAE, ANOPLOCEPHALİDAE, ECHİNOSTOMATİDAE, GNATHOSTOMATİDAE, LENTİBULARİACEAE, METASTRONGYLİDAE, ORTHOMYSOVİRİDAE, POTAMOGETONACEAE, SCHİSTOSOMATİDAE, TROGLOTREMATİDAE, TRYPANOSOMATİDAE

15 harfli kelimeler

ANAPLASMATACEAE, BALAENOPTERİDAE, CENTRACANTHİDAE, CERATOPOGONİDAE, CHEYLETİELLİDAE, DİPLOSTOMATİDAE, GNATHOBDELLİDAE, HYMENOLEPİDİDAE, MESOCESTOİDİDAE, PHYSALOPTERİDAE

14 harfli kelimeler

ANCYLOSTOMİDAE, DİCROCOELİİDAE, DİOCTOPHYMİDAE, HABRONEMATİDAE, HALORAGİDACEAE, HEPADNAVİRİDAE, HYPODERMATİDAE, OPİSTHORCHİDAE, PİCORNAVİRİDAE, POROCEPHALİDAE, SCOMBRESOCİDAE, SCYLİORHİNİDAE, TETRAODONTİDAE, TRACHİPTERİDAE, TRİCHİNELLİDAE

13 harfli kelimeler

ACİPENSERİDAE, CORONAVİRİDAE, DERMANYSSİDAE, DRACUNCULİDAE, FİERASFERİDAE, HALARACHNİDAE, HERPESVİRİDAE, HETEROPHYİDAE, HİPPOBOSCİDAE, HİPPURİDACEAE, MENYANTHACEAE, PAPOVAVİRİDAE, PHLEBOTOMİNAE, RHABDOVİRİDAE, SARCOCYSTİDAE, SARCOPHAGİDAE, STEPHANURİDAE, TETRADONTİDAE, THERAPHOSİDAE, TROMBİCULİDAE

12 harfli kelimeler

ADENOVİRİDAE, ARENAVİRİDAE, ASTROVİRİDAE, BACTERİACEAE, BİRNAVİRİDAE, BUNYAVİRİDAE, CHİRONOMİDAE, CUTEREBRİDAE, FİLAROİDİDAE, FLAVİVİRİDAE, GYMNOSPERMAE, HELİCELLİDAE, IRİDOVİRİDAE, MONODONTİDAE, PARVOVİRİDAE, RETROVİRİDAE, SCORPAENİDAE, STRONGYLİDAE, TRİCHECHİDAE, TRİONYCHİDAE

11 harfli kelimeler

ACHATİNİDAE, ASCARİDİDAE, CHLOROPİDAE, CİONELLİDAE, DİLEPİDİDAE, EHRLİCHİEAE, ENGRAULİDAE, FASCİOLİDAE, FİLOVİRİDAE, GLOSSİNİDAE, HETERAKİDAE, HYDROBİİDAE, HYDROBİİNAE, MERMİTHİDAE, OSTRACİİDAE, PEDİCULİDAE, PHOCAENİDAE, PLANORBİDAE, PSOROPTİDAE, PSYCHODİDAE, RHABDİTİDAE, RHAGİONİDAE, SARCOPTİDAE, SPHYRİNİDAE, THELAZİİDAE, THERİDİİDAE, TOGAVİRİDAE, TOROVİRİDAE, TRİATOMİNAE, TRİCHURİDAE

10 harfli kelimeler

ANİSAKİDAE, BLENNİİDAE, CHARACİDAE, CHELONİDAE, CYPRİNİDAE, DİPLURİDAE, EİMERİİDAE, ODOBENİDAE, ORİBATİDAE, PECTİNİDAE, POECİLİDAE, REDUVİİDAE, REOVİRİDAE, RUPPİACEAE, SALMONİDAE, SCOMBRİDAE, SERRANİDAE, SİMULİİDAE, SYNGAMİDAE

9 harfli kelimeler

AGAVACEAE, ARGASİDAE, BLATTİDAE, BULİMİDAE, BULİMİNAE, BULİNİDAE, CİMİCİDAE, CULİCİDAE, CULİCİNAE, HELİCİDAE, LEMNACEAE, LİLİACEAE, MUGİLİDAE, OESTRİDAE, PULİCİDAE, SPHECİDAE, SYRPHİDAE, TABANİDAE, THİARİDAE, TYPHACEAE

8 harfli kelimeler

ACARİDAE, COCCİDAE, HELEİDAE, LABRİDAE, MELOİDAE, MULLİDAE, MUSCİDAE, PERCİDAE, PHOCİDAE, RHİNİDAE, SPARİDAE, STENİDAE

7 harfli kelimeler

AMİİDAE, GADİDAE, VİRİDAE, VİRİNAE

6 harfli kelimeler

LYMNAE

5 harfli kelimeler

BURAE, GÜYAE

3 harfli kelimeler

VAE

Bazı kelimelerin anlamları

CERATOPOGONİDAE

Diptera takımı ve Nematocera alt takımı içinde yer alan, dişileri insan ve hayvanlardan kan emerek beslenen kimi virüs, protozoon ve helmintlere vektörlük eden, oldukça küçük sinekleri içeren aile. Veteriner hekimlik açısından bu ailede bulunan Culicoides cinsindeki türler önemlidir.

POTAMOGETONACEAE

Su sümbüllerigiller.

BALAENOPTERİDAE

Çatal kuyruklu balinagiller.

ANCYLOSTOMATİDAE

Kancalı kurtlar.

ANAPLASMATACEAE

Riketsiya takımında bulunan, çeşitli omurgalıların alyuvarları içerisinde ve plazmasında parazitlenen, gimzayla boyalı preparatlarda kırmızımsı mor renkte cisimler biçiminde görülen bir bakteri ailesi. Etkenler doğal olarak geviş getirenlerde bulunmakta ve eklem bacaklı vektörler tarafından taşınmaktadır. Sığır, geyik, kuş ve kedilerde hastalığa neden olurlar. Bu ailede Aegyptianella, Anaplasma, Eperythrozoon ve Haemobartonella cinsleri bulunmaktadır.

CENTRACANTHİDAE

İzmaritgiller.

GNATHOSTOMATİDAE

Spiruroidea üst ailesinde bulunan, memelilerde parazitlenen Gnathostoma cinsini içeren nematod ailesi.

ANOPLOCEPHALİDAE

Cestoda alt sınıfında, Cyclophyllidea takımında bulunan insanlarda ve otçullarda Anoplocephala, Bertiella, Moniezia, Paranoplocephala ve Thysanosoma gibi gerek veteriner gerekse beşeri hekimlik açısında önemli cinsleri içeren orta veya büyük sestodların bulunduğu aile.

LENTİBULARİACEAE

Zorunlu olamayan etçil olup karada ve su altında yaşayan formları bulunan bitkiler.

ORTHOMYSOVİRİDAE

Grip virüslerinin dahil olduğu, 80-200 nm büyüklüğünde, çok iplikli sarmal RNA içeren (iplik), kılıf üzerindeki çıkıntıları kırmızı kan hücrelerinin aglütinasyonuna sebep olan bir familya.

SCHİSTOSOMATİDAE

İnsan ve hayvanlarda parazitlenen, Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia ve Austrobilharzia cinslerini içeren, Trematoda sınıfından kan kelebeği ailesi.

METASTRONGYLİDAE

Strongyloidea aile üstünde bulunan Metastrongylus cinsini içeren nematod ailesi.

TRYPANOSOMATİDAE

Kinetoplastida' ların bir ailesi, Herpetomonas.

TROGLOTREMATİDAE

Kuş ve memelilerin çeşitli organları ve sinüslerinde yaşayan 10 mm den küçük, kimileri yalnızca 1-2 mm uzunlukta olan, kalın, dikenli veya pullu, oval yapılı trematod ailesi. En önemli cinsi Paragonimus'tur.

ECHİNOSTOMATİDAE

Echinochasmus ve Echinostoma cinslerini içeren ön kısımlarında dikenli bir yaka taşıyan, vücutları uzun ve dikenlerle kaplı, genellikle çekmenleri birbirine yakın olan bir trematod ailesi.