ADDİSONHASTALIĞI Nedir?

ADDİSONHASTALIĞI kelimesi ilk harfi A ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında a sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi d , üçüncü harfi d , dördüncü harfi i , beşinci harfi s , altıncı harfi o , yedinci harfi n , sekizinci harfi h , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi s , onbirinci harfi t , onikinci harfi a , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi ğ , onaltıncı harfi ı şeklindedir. Başı a sonu ı olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ADDİSONHASTALIĞI anlamı

Birincil hipoadrenokortisizm.

ADDİSONHASTALIĞI hakkında bilgiler

ADDİSONHASTALIĞI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük