ADDEDİLEBİLME Nedir?

ADDEDİLEBİLME kelimesi ilk harfi A ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında a sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi d , üçüncü harfi d , dördüncü harfi e , beşinci harfi d , altıncı harfi i , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı a sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ADDEDİLEBİLME anlamı

Addedilebilmek işi.

ADDEDİLEBİLME hakkında bilgiler

ADDEDİLEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük