ADI ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "adı" olan, toplam 25 adet kelime bulunmaktadır. adı ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu adı ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde adı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

ADIMLAYABİLMEK

13 harfli kelimeler

ADIMLAYABİLME

11 harfli kelimeler

ADIBİLİNMEZ, ADIGÜZELLER

9 harfli kelimeler

ADIMLAMAK, ADIMSAYAR, ADIKAYNAK, ADIMLAYIŞ

8 harfli kelimeler

ADIMLAMA, ADIYAMAN, ADIMBAŞI, ADIBELLİ, ADIGÜZEL, ADILISAM

7 harfli kelimeler

ADIMLIK, ADIKMAK, ADIMLIH, ADIMOVA

6 harfli kelimeler

ADIGÜN

5 harfli kelimeler

ADINA

4 harfli kelimeler

ADIL, ADIM, ADIH, ADIN

3 harfli kelimeler

ADI

Bazı kelimelerin anlamları

ADI

Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine girmiyen, yabani. Acı anlatan ünlem. Ağıtı. Kabul edilebilir günlük değer. Kabul edilebilir günlük alım.

ADIMLIK

Adım uzunluğunda olan.

ADIMSAYAR

Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre.

ADIBELLİ

Herkesçe bilinen, tanınan kimse. Soyu temiz, tanınmış soydan gelen.

ADIMLAMAK

Adımla ölçmek. Bir yerde ileri geri gezinmek.

ADILISAM

Halbuki, oysaki, haniya.

ADIGÜZELLER

Denizli ilinde, Güney belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

ADIKAYNAK

Adı bir topluluğa verilmiş olan kişi.

ADIMLAMA

Adımlamak işi.

ADIMLAYIŞ

Adımlama işi.

ADIYAMAN

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

ADIGÜZEL

Adı güzel olan. Siirt şehri, Özpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Van şehri, Timar Bucağı.

ADIMLAYABİLMEK

Adımlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ADIMBAŞI

Birbirine yakın yerlerde, sık aralıklarla.

ADIMLAYABİLME

Adımlayabilmek işi.

ADIBİLİNMEZ

Gelincik.

  -   -   -  

Anlamında ADI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ADI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABİS

Okyanusların güneş ışığının ulaşamadığı derin yerleri.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

ACİBE

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey.

ACUZE

Huysuz, yaşlı kadın.

ACIMAK

Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak. Başkasının uğradığı veya uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek. Merhamet etmek. Acılı, ağrılı olmak.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

ACAYİPLEŞTİRMEK

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ACAYİPLEŞMEK

Başkalaşmak, yadırganacak bir duruma gelmek.

ADLI

. adını taşıyan, isimli. Ünlü, isimli.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ACI

Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı. Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü. Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap. Keskin, şiddetli. Çarpıcı, göz alıcı (renk). Tadı bu nitelikte olan. Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

ADAŞLIK

Adaş olma, aynı adı taşıma durumu.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.

ABLA

Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi. Erkeklerin kız veya kadınlara seslenirken söyledikleri söz. Büyük kız kardeş gibi saygı ve sevgi gösterilen kız veya kadın. Genelev veya randevuevi işletmecisi kadın, çaça, mama (II).

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ACILANMAK

Tadı acı olmak, acılaşmak. Acılı durumda olmak, üzüntüye kapılmak, üzülmek.

AÇAN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, büken karşıtı.

ACISIZ

Tadı acı olmayan. Üzüntüsü, sıkıntısı olmayan, kedersiz. Ağrı, sızı duyulmayan.