ACİPENSERİFORMES Nedir?

ACİPENSERİFORMES kelimesi ilk harfi A ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında a sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi i , dördüncü harfi p , beşinci harfi e , altıncı harfi n , yedinci harfi s , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi f , onikinci harfi o , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı a sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ACİPENSERİFORMES anlamı

Mersin balıkları.

ACİPENSERİFORMES hakkında bilgiler

ACİPENSERİFORMES ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük