ACHROMOBACTER Nedir?

ACHROMOBACTER kelimesi ilk harfi A ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında a sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi h , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi m , yedinci harfi o , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi c , onbirinci harfi t , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı a sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ACHROMOBACTER anlamı

Gram negatif, çubuk biçiminde, aerobik, katalaz test pozitif, oksidaz test negatif, pigmentsiz bir bakteri grubu.

ACHROMOBACTER hakkında bilgiler

ACHROMOBACTER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük