ACAYİPLEŞTİRMEK Nedir?

ACAYİPLEŞTİRMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi y , beşinci harfi i , altıncı harfi p , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi i , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ACAYİPLEŞTİRMEK anlamı

Yadırganacak bir duruma getirmek.

ACAYİPLEŞTİRMEK hakkında bilgiler

ACAYİPLEŞTİRMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük