ACAYİPLEŞEBİLMEK Nedir?

ACAYİPLEŞEBİLMEK kelimesi ilk harfi A ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında a sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi y , beşinci harfi i , altıncı harfi p , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı a sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ACAYİPLEŞEBİLMEK anlamı

Acayipleşmesi mümkün olmak veya acayipleşme olasılığı bulunmak.

ACAYİPLEŞEBİLMEK hakkında bilgiler

ACAYİPLEŞEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük