ACANTHOBDELLİDEA Nedir?

ACANTHOBDELLİDEA kelimesi ilk harfi A ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında a sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi a , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi t , altıncı harfi h , yedinci harfi o , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi e , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi d , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi a şeklindedir. Başı a sonu a olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ACANTHOBDELLİDEA anlamı

Hirudinea sınıfında, vücut yüzeyinde dikenlerin bulunmasıyla ayırt edilen sülük takımı.

ACANTHOBDELLİDEA hakkında bilgiler

ACANTHOBDELLİDEA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük