ACAN ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "acan" olan, toplam 7 adet kelime bulunmaktadır. acan ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu acan ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde acan olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

ACANTHOBDELLİDEA

15 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALUS

14 harfli kelimeler

ACANTHOCEPHALA

12 harfli kelimeler

ACANTHAMOEBA, ACANTHOMETRA

6 harfli kelimeler

ACANTA

4 harfli kelimeler

ACAN

Bazı kelimelerin anlamları

ACAN

Fransızca kökenli agent: ajan; casus.

ACANTA

Yepyeni: Hasanın bisikleti acanta.

ACANTHOCEPHALUS

Gövdesi silindiriğe yakın, proboskisi oldukça uzun oval veya silindirik, 6-28 çengel sıralı olup her sırada 4-15 adet çengel bulunan bir Acanthocephala cinsi. Acanthocephala şubesinde bulunan ve kimi türleri balıklarda parazitlenen cins.

ACANTHOBDELLİDEA

Hirudinea sınıfında, vücut yüzeyinde dikenlerin bulunmasıyla ayırt edilen sülük takımı.

ACANTHAMOEBA

Amoebida takımında, Acanthopodina alt takımında kamçılı evresi bulunmayan genellikle tatlı sularda veya nemli topraklarda serbest olarak yaşayan amip cinsi. İnsanlarda parazitlenen en yaygın türler A. astronyxis, A. castellanii, A. culbertsoni, A. hatchetti, A. polyphaga ve A. rhisodes'dir.

ACANTHOMETRA

Akantometra.

ACANTHOCEPHALA

Başları dikenli solucanlar.

  -   -   -  

Anlamında ACAN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ACAN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AMOEBİDA

Lobosea sınıfında, Gymnamoebia alt sınıfında bulunan tatlı sularda yaşayan insan ve hayvanlarda parazitlenen bütün amipleri kapsayan, birçoğu patojen olmayan veya hafif patojen olan, tek bir çekirdek ve mitokondriaya sahip olan, kamçılı evresi bulunmayan, Tubulina, Thecina, Flabellina, Conopodina ve Acanthopodina takımlarını bünyesinde barındıran ameboyit protozoa takımı.

BALACAN

Yiğit, yakışıklı. Sevgili, canım, yavrum: Balacan neye hiç gelmisen. Kadan, balan ben olam balacan.

AFACANLAŞMA

Afacanlaşmak durumu.

BABACANLAŞMA

Babacanlaşmak durumu.

ABACAN

Çocuk dilinde bir korku ünlemi: Abacan, burada böböc (öcü) var. "Canım anneciğim, sevgili anneciğim " anlamında kullanılan bir isim.

KOCABAŞ

İspinozgillerden, 18 santimetre uzunluğunda, sırtı kahverengi, karnı pembe bir tür kuş, flurcun (Cocothraustes coccothraustes). Eti, sütü ve derisinden yararlanılan sığır, manda vb. hayvanların genel adı, büyükbaş. Doğu Anadolu'da, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-150 santimetre yüksekliğinde, iki yıllık otsu bir bitki (Onopordon acanthium). Pancar, şeker pancarı.

BABACANLIK

Babacan olma durumu, cana yakınlık.

BACANAKLIK

Bacanak olma durumu.

ALACANLI

Yarı canlı, ölmek üzere bulunan: Aman sen de, alacanlıyı öldürürsün. Yarı pişmiş: Yemek alacanlı olmuş, az daha kaynasın.

BABACANLAŞMAK

Babacan duruma gelmek.

BAĞIZ

Kadınların birbirlerine karşı "acanım" yerine kullandıkları bir hitap.

AYIPENÇESİ

Ayıpençesigiller (Acanthaceae) familyasından, çiçekleri kurutularak çaylara koku vermesi için katılan, çok yıllık, dikenli ve otsu bir bitki.

AKANTAMEBİYOZİS

Acanthamoeba cinsindeki türlerin neden olduğu enfeksiyon. Hastalıkta görülen en yaygın belirtiler granülomatoz amebik ensefalitis ve Acanthamoeba keratitisdir.

AKANTOMETRA

Kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından, bazı türleri ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahip türleri olan bir cins. (Acanthometra), Kök-ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının ışınlılar (Radiolaria) takımından birgözeli cinsi. türü ışınsal uzanan eşit boyda iskelet iğnelerine sahiptir.

BACINAK

Bacanak.

ARUSTAH

Tavan. Kaplaması olmıyan tavan. Bacanın alt yüzü.

ARKADAŞ

Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

ALADİRİ

Yarı canlı, ölmek üzere bulunan: Aman sen de, alacanlıyı öldürürsün. Yarı pişmiş. Ölecek durumda, can çekişen. Uçamayan, yürüyemeyen (hayvan yavruları için).

MINCIRIK

Küçük, afacan, zeki (çocuk).

AFACANLIK

Afacan olma durumu, yaramazlık.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük