Sonu ABANIK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "abanık" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu abanık ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında abanık olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde abanık olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABANIK

"Samit" kelimesinden çevirme olan "sessiz" teriminin dilbilim bakımından yanlış olduğu bilinmektedir. Esasen sesli ve sessiz kelimeleri voisé ve invoisé terimlerinin tam karşılığıdır. (bk. Sesli ve Sessiz). Bu sesler, yani samitler, söylenirken ses aygıdmda herhangi bir kısmın başka bir kısma abanarak yolu daraltması veya kapamasıyla meydana geldikleri için fizyolojik olay gözönünde tutulup bunlara "abanık" denilmiştir. Bu bakımdan abanıklar DARALTILI (Constricitive) ve KAPANTILI (Occlusive) diye iki sınıfa ayrılır (bk. Daraltılı ve Kapantılı). Abanıklar boğumlanma noktalarına göre de ayrı bir sınıflamaya uğrarlar: AĞIZDIŞI (Eixtrabuccale), AĞIZİÇİ (Intra - buccale) ve AĞIZARDI (Post - buccale) ; (Bu kelimelere bakınız). Bundan başka dilin boğumlamayı sağlıyan kısmı bakımından bir sınıflama daha yapılıyor. bk. Dilönü, Dilortası ve Dilardı abanığı.

  -   -   -  

Anlamında ABANIK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ABANIK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİLÖNÜ

Dilin uç kısmının bir yere abanmasıyla çıkan abanık.

YANDAN

Dilin yan tarafından çıkan (abanık).

DUDAKSILLIK

Dudaksıl açınık veya abanıkların ortak hali.

SVARABHAKTİ

Bir abanık öbeğinin içinde önüm yoluyla meydana gelen açınık. bk. Önüm.

SAMPRASARANA

Bir selenli ile bir abanık yanyana bulunduğu vakit selenliin bir açınığa dönmesinden ibaret ses olayı.

DEĞŞİLİM

Evrimin karşıtı olup ortalama evrelerden geçmeksizin meydana gelen ses değişmesine denir. bk. Ses değişikliği, Abanık ve Açınık değşilimi.

TARAZSIZ

Tarazı olmayan. Soluklu bir sesle devam etme özellikleri olmadığı için kapantılı abanıklara denir: p sesi ph' eye ve b'ye göre tarazsızdır.

ABANIKLIK

Bir hecenin abanık bakımından hali.

SESSİZİ

Ötümlü olmıyan abanıklara denir.

İKİZLENME

(Yazıda aynı harfin söylemede aynı sesin tekrarı. Yazıda bir açınığın ikizlenmesi, Kaatil kelimesinde olduğu gibi, bazen o açınığın uzun söyleneceğini gösterir. Abanıklardaki ikizlenme için bk. İkiz abanık.

SEŞELEMELİ

Islıklı ve hışırtılı abanıkların (s, z, ş, j) ortak adı.

TUTUŞLU

Süremli abanıklara TUTUŞLU ABANIK da denir.

AÇINIKLAŞMA

Abanık niteliğinde: olan bir sesin açınık niteliği alması.

ABANIKLAŞMA

Bir açınığın veya yarı açınığın abanık değeri aması.

GÖLGELENME

Gölgelenmek işi. Kelt dilinde, kelimelerin başındaki seslerin genizlenmesi (GENİZLİ GÖLGELENME, E. nasalis) veya ötümsüz bir abanık yerine bir ötümlü gelmesi (DÜŞÜRÜMLÜ GÖLGELENME, E. destituens).

DİLUCU

Dilin uç kısmının bir yere abanmasıyla çıkan abanık.

İKİNLİK

İki açınığın tek bir hece halinde kaynaşması. Bu kaynaşan açınıklardan bir tanesi (KUVVETLİ AÇINIK, Voyelle forte) hecenin açınığı görevinde kalarak ötekisi (ZAYIF AÇIUIK, V. faible) abanık durumuna geçer. YÜKSELEN, ARTIŞLI, ZAYIF veya YALANCI (descendante, Croissante, Faible ou Fausse) denen ikinlikte zayıf açınık başta bulunur. Bunun tersi ALÇALAN, EKSİLİŞLİ veya ASIL ÎKİNLİK (D. descendante, décroissante ou proprement dite) 'adını alır. EŞİT veya KARARSIZ İKİNLİK (D. égale ou indécise) denilen ikkıliklerde her iki öğenin açınık nitelikleri eşit olur. Bunlardan başka kuvvetli açınığıri uzun veya kısa olduğuna göre UZUN ve KISA İKİNLİKLER (D. longues et brèves) de vardır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük