Sonu A ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "a" olan 3 harfli toplam 125 adet kelime bulundu. Sonu a harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında a harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

BAA

Bana. Bey.

İSA

"İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi" anlamındaki İsa'yı küstürdü, Muhammed'i memnun edemedi atasözünde geçen bir söz.

EİA

Enzimle bağlanmış immünosorbent deneyi.

ASA

Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek. İhtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa.

ENA

Hayret edatı. "Enâ ben senin ananam.

OLA

Acaba: Gelir mi ola?. Erkeklere seslenme ünlemi. Ulan!. Belki, -mi acaba, ihtimal.

MCA

Metabolik canlı ağırlık.

TBA

Tiyobarbiturik asit değeri.

İMA

Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas. Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey.

ÜNA

Aksi, söz dinlemez.

ÇAA

Öküz, manda, keçi ve benzerleri hayvanları kovalama ve yürütme ünlemi. Bebek, çocuk.

VAA

Doğru mu, gerçek mi?.

DOA

Dua. Dua, karşılığı dova.

RCA

Hint yağı bitkisinin (Ricinus communis) tohumundan çıkarılan lektinler ailesi.

UVA

Baba: Uvan nerede?. Ova. Ona.

NDA

Onda (III. teklik şahıs zamiri bulunma hâli).

OĞA

Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli).

YAA

Hayır, olmaz. Şaşma bildirir ünlem. Hayır. Yağı.

İBA

Çiğ, nem. Çiy, nem. İncelik, nezaket.

LOA

Filarioidea aile üstünde bulunan nematod cinsi.