Sonu A ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "a" olan 3 harfli toplam 125 adet kelime bulundu. Sonu a harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında a harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖTA

Öteki.

MCA

Metabolik canlı ağırlık.

ÖSA

Ucu yanmış odun parçası.

BUA

Buna. Boğa.

OLA

Acaba: Gelir mi ola?. Erkeklere seslenme ünlemi. Ulan!. Belki, -mi acaba, ihtimal.

VAA

Doğru mu, gerçek mi?.

IZA

Kabuklu buğday. Arpa. Yulaf.

ŞİA

İslamiyette Hz. Ali'ye yandaş olan kimseler. Şiilik.

UYA

Organ. Oya. Yuva. Ahmak, sersem, ebleh, uysal. Kâhil, tembel. Arkadaş, kardaş.

OVA

Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı.

YEA

Hayır, yok.

YAA

Hayır, olmaz. Şaşma bildirir ünlem. Hayır. Yağı.

AKA

Ağabey.

YUA

Şaşma, korku bildiren ünlem.

NEA

Niye, niçin.

AYA

Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi. Yaprakların düz ve parlak bölümü. Ayak tabanı.

ORA

O yer.

AGA

Ağabey, büyük erkek kardeş. Baba. Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse. Ağabey, bk. abe, age. Ağabey. Ağa. Ağabey, büyük kardeş.

OYA

Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılmış olan ince dantel.

AFA

Kabile, devlet. Gönül, iç: Tatlı tatlı konuşmasından afam açıldı.