Sonu A ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "a" olan 15 harfli toplam 96 adet kelime bulundu. Sonu a harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında a harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABDURRAHMANPAŞA

Sinop kenti, Erfelek ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

PROGRAMLAŞTIRMA

Programlaştırmak işi.

DAYANIKLAŞTIRMA

Bir faz ya da yapının, dayancını artırma olayı ya da işlemi.

KOCAMANLAŞTIRMA

Kocamanlaştırmak işi.

BOYUTLANDIRILMA

Boyutlandırılmak işi.

ARNAVUTLAŞTIRMA

Arnavutlaştırmak işi.

PROTEROMONADİDA

Mastigophora takımı. Bu grubun üyeleri sürüngenlerin rektum ve kloakalarında bulunurlar. Bir veya iki çift paraksiyal rodları bulunmayan heterodinamik kamçıların bulunmasıyla belirgindirler. Bulaşma dışkıyla atılan kistlerin alınmasıyla olmaktadır.

GNATHOSTOMULİDA

Denizlerde dip kısımda kum taneleri arasında yaşayan, boyları 1 mm olabilen vücutları uzun ve silindirik yapıda olan türleri bulunan bir şube.

FERROMAGNETİZMA

Bazı maddelerin (özellikle Fe, Co ve Ni) sürekli mıknatıs oluşturabilme özelliği; atomların magnetik momentleri bölgecikleri şeklinde yönlenmiş olup, magnetik alan içinde bu bölgecikler sürekli mıknatıs vermek üzere yönlenirler.

UMURSAMAZCASINA

Umursamazca.

FİZOHEMATOMETRA

Döl yatağı boşluğunda gaz ve kan toplanması.

TATARİLYASKIŞLA

Kırşehir şehri, Göllü nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BAĞIMLILAŞTIRMA

Bağımlılaştırmak işi.

TİYATROLAŞTIRMA

Tiyatrolaştırmak işi.

BULANIKLAŞTIRMA

Bulanıklaştırmak işi.

RETORTAMONADİDA

Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan birisi ventral sitosomal bölgeyle ilişkili olarak arkaya yönelen 2-4 kamçıya sahip, golgi cismi ve mitokondrileri bulunmayan, hücre iskeletleri trikomonadidlere benzeyen, birçok omurgalı ve omurgasızın bağırsaklarında bulunan ve sitostomlarıyla beslenen, patojeniteleri her zaman düşük olan, Chilomastix ve Retortamonas cinslerini içeren, parazitik bağırsak kamçılılarının bulunduğu protozoa takımı.

ÇORAKLAŞTIRILMA

Çoraklaştırılmak işi.

ÇOĞULLAŞTIRILMA

Çoğullaştırılmak işi.

DAYANILMAZLAŞMA

Dayanılmazlaşmak işi.

ŞARKILAŞTIRILMA

Şarkılaştırılmak durumu.