Sonu A ile biten 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "a" olan 15 harfli toplam 96 adet kelime bulundu. Sonu a harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında a harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

VASIFLANDIRILMA

Nitelendirilme.

KLORSUZLAŞTIRMA

Sudan kloru arındırma işlemi, klorsuzlaştırma.

MİLİTANLAŞTIRMA

Militanlaştırmak işi.

YARARLANDIRILMA

Yararlandırılmak işi, faydalandırılma.

SIDIKLIBÜYÜKOBA

Kırşehir şehri, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HEYECANLANDIRMA

Heyecanlandırmak işi.

TATARİLYASYAYLA

Kırşehir şehri, Göllü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

KOCAMANLAŞTIRMA

Kocamanlaştırmak işi.

GIRTLAKSILLAŞMA

Bir sesin çeşitli etkenler altında gırtlak sesine dönüşmesi olayı. Yazı dilimizde görülmeyen bir olaydır. Bazı Anadolu ağızlarında özellikle Orta ve Doğu Anadolu ağızlarında k>h, k>g>g şeklinde örnekler verir: yakışı>yakşı>yahşı, dakuz>dohuz, bakacak>bahacah; kardeş>gardaş>gardaş, koyun>goyun>goyun vb.

CEVAPLANDIRILMA

Cevaplandırılmak işi, yanıtlandırılma.

SENDİKALAŞTIRMA

Sendikalaştırmak işi.

SONUÇLANDIRILMA

Sonuçlandırılmak işi, neticelendirilme.

TRİCHOBİLHARZİA

Schistosomatidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

HYMENOSTOMATİDA

Oligohymenophorea sınıfında, Hymenostomatia alt sınıfında bulunan Tetrahymenina, Ophryoglenina ve Peniculina alt takımlarını içeren silyumlu protozoon takımı.

PSEUDOTERRANOVA

Kabuklu, balık ve memelilerde bulunan askarit nematod cinsi. Örneğin, P. decipiens ayı balıklarında olgunlaşır, birinci ara konağı kabuklular ikinci ara konağı ise balıklardır.

ABDURRAHMANPAŞA

Sinop kenti, Erfelek ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

GNATHOSTOMULİDA

Denizlerde dip kısımda kum taneleri arasında yaşayan, boyları 1 mm olabilen vücutları uzun ve silindirik yapıda olan türleri bulunan bir şube.

BAĞIMLILAŞTIRMA

Bağımlılaştırmak işi.

AKIŞKANLAŞTIRMA

Akışkanlaştırmak işi. Akışkanların niteliğini düzeltmek üzere yoğunlaşmış bir akım içinde parçacıkların yüzmesini sağlayan yöntem.

ANLAMLANDIRILMA

Anlamlandırılmak işi.