Sonu A ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "a" olan 14 harfli toplam 147 adet kelime bulundu. Sonu a harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında a harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HRİSTİYANLAŞMA

Hristiyanlaşmak işi, tanassur.

VESTİBULİFERİA

Ciliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı.

AFRODİZİOMANYA

Kişide cinsel ilişkiye aşırı düşkünlük durumu, aşırı cinsel arzu.

DİNOFLAGELLATA

Dinoflagellida.

KESİTARAŞTIRMA

Belli bir evrenden belli bir zamanda örneklemeyle alınmış bir kesit üzerinde yapılan gözlemlerle gerçekleştirilen araştırma, bk. ağırlıklı kesitaraştırma, ağırlıksız kesitaraştırma.

DERMANSIZLAŞMA

Bitkinleşme.

GECEKONDULAŞMA

Gecekondulaşmak işi.

KARBONLAŞTIRMA

Organik özdeklerin kömüre dönüştürülmesi; kömürleştirme.(Bu terim kimi zaman karbonatlaştırma ile eşanlamlı olarak kullanılır.).

PNÖMOHİPODERMA

Deri altı dokularda hava bulunması.

SLOGANLAŞTIRMA

Sloganlaştırmak işi.

MARYAŞLANDIRMA

Maryaşlanmayı gerçekleştirmek için yapılan işlem.

SUSKUNLAŞTIRMA

Suskunlaştırmak işi.

PROTUBERANSİYA

Tümsek, kabartı.

KARGINSELİMAĞA

Kırşehir ili, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

DİNOFLAGELLİDA

Phytomastigophorea sınıfında bulunan, planktonların önemli bir bileşeni olan kamçılara, selüloz bir hücre duvarına, yeşil, sarı ve kahverengi kromatoforlara sahip, deniz suyunda aşırı miktarlarda bulunarak deniz suyunda "kırmızı dalga" adı verilen renk değişimine ve sudaki oksijeni tüketerek deniz hayvanlarının ve balıkların ölümüne neden olan, kimi türleri çok kuvvetli nörotoksinler salgılayarak bu organizmalarla beslenen deniz kabuklularını yiyen insanlarda ciddi komplikasyonlara neden olan, Ceratium, Gonyaulax, Gymnodinium ve Prorocentrum cinslerini içeren, küçük, bitki benzeri genellikle denizlerde bulunan protozoa takımı, Dinoflagellata.

PAHALILAŞTIRMA

Pahalılaştırmak işi.

KAMBURLAŞTIRMA

Kamburlaştırmak işi.

KİNETOPLASTİDA

Mastigophora alt şubesinde, Zoomastigophorea sınıfında bulunan, Bodonina ve Trypanosomatina alt takımlarını içeren, kimileri serbest yaşamlı, çoğu bitkilerde, omurgalı ve omurgasız canlılarda parazitlenen, kamçılı bazal cismin yanına yerleşmiş bariz bir kinetoplast, bir veya iki kamçıya sahip kamçılı protozoa takımı, Protomastigida, Protomonadina.

ARAPÇALAŞTIRMA

Arapçalaştırmak işi, Arabizasyon.

OYUNLAŞTIRILMA

Oyunlaştırılmak işi.