A ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 9 harfli toplam 1372 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ARUKLAMAK

Zayıflamak. Çürümeye yüz tutmak, çürümek.

ANIKLAŞMA

Anıklaşmak işi.

AKTÖRESEL

Ahlaki.

ARADEMİRİ

Pulluğun çekilmesini sağlayan ucu yarım ay biçimindeki demir çubuk. (Kızılca Bor Niğde).

ALIKALMAK

Geri kalmak: Döğmediği kapı, alıkalmadığı iş yok.

ATALLAMAK

Şaşalamak, alıklaşmak.

AKÇARADOS

Bir çeşit beyaz buğday.

AYNABAKAR

Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi renkli bir tür erik.

AYDINKENT

Konya ili, Halkapınar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

ABIZAMZAK

Saçma sapan, gelişi güzel, ileri geri, boş söz. Bunak. Ahmak, budala, sersem, aptal.

ARABESKÇİ

Arabesk müzik sanatçısı. Arabesk müzikten hoşlanan kimse.

ARZUHALCİ

Para karşılığında dilekçe, mektup ve benzerleri yazan kimse.

AKTÜALİTE

Güncellik. Günün olayı veya konusu.

AŞAĞISAMA

Aşağısamak durumu.

AZDIRILMA

Azdırılmak işi.

ANLAŞILMA

Anlaşılmak işi.

AJİTASYON

Körükleme. Duygu sömürüsü yapma. Kişinin ruhsal gerginliğini dışa vurması sonucu oluşan etrafına karşı saldırganlık durumu. İnsanın zihninde ve duygu dünyasında sarsıntı yaratma. Çırpıntı.

ABILLOBUT

Dökesaça: Kız abıllobut iş görüyorsun.

ARILANMAK

Arılaşmak.

AYMALAMAK

El ile karıştırarak sıvı hale getirmek. Yolmak, tırmalamak, kabaca okşamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük