A ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 9 harfli toplam 1372 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ADRESLEME

Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi.

ANASINIFI

Genellikle beş yaşını bitirmiş olan çocukları ilkokul öğrenimine hazırlamak üzere kimi ilkokullarda açılan ve anaokulu eğitimi ilkelerine dayalı bir programa göre etkinlikte bulunan sınıflara verilen ad.

ALADLAMAK

Acele etmek.

ALATATAVU

İyice pişmemiş yemek.

AĞIRSAMAK

Birine karşı soğuk davranarak sıkıntı verdiğini anlatmak. Bir işi ağır bulmak, yük saymak, yüksünmek. Bir işi yavaş yapmak, önemsememek, ilgilenmemek.

ARTIKALIM

Kentin düzentasarını daha kolay uygulayabilmek ve düzentasara uygun yerbölümleme yapabilmek için gerekenden daha geniş bir alanı kamulaştırma eylemi. Kent yönetimine bu amaçla tanınmış yetki.

ACIYİTİMİ

Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da bütününün yok olması.

AVADANNIK

Bayındır.

AĞAÇLAŞMA

Ağaçlaşmak durumu. Bitki şekilleri gösteren ve akiklerde olduğu gibi maden filizlerinin gerek yüzeyinde gerek içlerinde rastlanan doğal desen.

ALİKÜLLEK

Erzurum ili, Göksu bucağına bağlı bir bölge.

AĞAMÇAĞAM

Erzincan ilinde, Otlukbeli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

AZULANMAK

Kızmak, öfkelenmek.

AZIKLAMAK

Geliri ile kendini idare etmek, ürünü ihtiyacına yetecek kadar olmak.

AŞAĞIKESE

Ankara ilinde, Kızılcahamam belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ASILANMAK

Bir şeyden yarar sağlamak, intifa etmek.

ARHALAMAH

Sahip çıkmak, yardım etmek, kayırmak.

ASİTRETİN

Bir retinoik asit türevi olan etretinatın vücuttaki etkin biçimi.

AKORDİYON

Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı, akordeon, armonika. Kumaşlarda makine ile yapılmış kırma.

ARKADECİN

Arkadaşın.

AMETOKAİN

Yerel anestezik etkisi olan ve yağda iyi çözünebilen bir ilaç.