A ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 8 harfli toplam 1761 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALVEOLUS

Küçük boşluk, çukurluk. Mikroskopik, epitel hücrelerinden oluşan memenin süt yapan küresel birimi.

ABALABUT

Perişan, pejmürde.

AFALAMAK

Ufalamak, avuç içinde ezerek ufak parçalara ayırmak. Afallamak.

AŞIHLAMA

Saz şairlerinin, âşıkların sazları refakatinde söyledikleri türkü: Emrah'ın aşıhlamasından bir iki tane söyle!.

ALACAŞAR

Nevşehir kenti, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ADENOZİN

Bir pürin bazı olan adeninin riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlanması ile oluşan nükleosit. Bir pürin bazı olan adeninin riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit. Bir pürin bazı olan adeninin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.

ALANYAZI

Göz alabildiğine geniş düzlük, ova: Alanyazıda tek başına kalmış. Tunceli ili, Mazgirt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

AYDINCAK

Aydınlık.

AŞGETMEK

Birden ve hızla vurmak. Birden hızla vurmak.

ATLANGAÇ

Çaydan geçebilmek için aralıklarla konulan iri taşlar. Üzerine basılıp geçilen taş.

ANSUZDAN

Habersiz, birdenbire, ansızın. Ansızın, birden bire.

AKÇABABA

Akbaba.

AÇIORTAY

Bir açıyı, ölçüleri birbirine eşit olan iki açısal bölgeye ayıran doğru parçası.

ACIÇAMUR

Madensuyu.

ALAMAMAK

Satın almaya gücü yetmemek - alamiye.

ARITLAMA

Üstüne alma, önerme, bilgi verme. Bir nesnenin oluşunu başka bir nesnenin sonucu olarak sayma, ya da bir nesneyi bir başkasından çıkmış olarak gösterme.

AYÇULPAN

Hem ay hem de çoban yıldızı gibi parlak ve güzel olan.

ADIMLAMA

Adımlamak işi.

ACIMASIZ

Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz. Acıma duygusu olmadan, merhametsizce.

AVANKMAK

Çıban, yara şişmek, azmak.