A ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 7 harfli toplam 2146 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ALABULA

Çok renkli, karışık renkli. Kırmızımsı ve karamsı renkli eşya. Bulanık, biçimsiz, başka şekilde: Gözlerim alabula görmeğe başladı. Baştan savma, acele, yarım yamalak. İkiyüzlü, iki taraflı, şüpheli adam veya iş: Kadın lâfı alabula söylüyor.

APAYDIN

Çok aydınlık. Çok kültürlü, bilgili.

AKARMAK

Beyazlanmak. Ağarmak.

ALÜVYON

Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil vb. çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ.

ARSAVAT

Arsız, utanmaz.

ALYEŞİL

Alâim-i sema, gök kuşağı.

ANLAGAN

Duygulu.

ABAKEBE

Uygunsuz, densiz.

ANAMEME

Karaçlı motorlarda, orta yükte çalışma sırasında, motora giden yakıtı denetleyen delik parça.

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

ALEPŞAP

Hemen: Duya duymaz alepşap gakdım.

AKINGAN

Su yürümüş ağaç.

ASTIMLI

Astımı olan, astım hastalığına tutulmuş olan.

AYRIMLI

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı.

AĞLAMAK

Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden besi suyu veya öz su akmak.

ARHALIK

Hamal semeri, sırta yük alınacağı zaman konulan çul, çuval, keçe parçası, altlık. Dize kadar inen, kollu, önü ucuca bitişen dik ve kapalı yakalı hırka.

AYRIKSI

Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik. Başka, bambaşka, apayrı, eksantrik.

AĞLATIŞ

Ağlatma işi.

APILDAK

Fazla şişman, etli.

ATFETME

Atfetmek işi, isnat.