A ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "a" olan, 7 harfli toplam 2146 adet kelime bulunmaktadır. a harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu a harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde a harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AYDAŞIK

Zayıf, cılız. Beceriksiz, âciz.

AYIHMAH

Ayılmak, uyanmak, aklını başına almak, intikal etmek. Ayıkmak, uyanmak, farkında olmak, Uykudan uyanmak.

ALEPŞAP

Hemen: Duya duymaz alepşap gakdım.

ALIŞCIL

Alışılmış süreç ya da davranışlara ilişkin.

ACIGICI

Lâbada. Hindiba. Kuzukulağı otu. Su teresi. Labada adlı ottan yapılan yemek. (Tepecikköy Tavşanlı Kütahya).

AYTIŞMA

Aytışmak işi.

AKÇİLLİ

Şalvar.

ALİPAŞA

İstanbul şehrinde, Silivri ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kastamonu ili, Daday ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Mardin şehrinde, Kızıltepe belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Rize şehri, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AKŞAMKİ

Akşam olan, akşam yapılan.

AVLAYIM

Köpek yaşı.

AYZÜHRE

Ay ve çoban yıldızı.

ALELADE

Her zaman görülen, olağan. Bayağı.

ARŞİDÜK

Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan.

AYTOLUN

Dolunay, ayın on dördü.

AJANLIK

Casusluk.

ALTAYİT

Formülü PbTe olan, doğal kalay filizlerinde bulunan ve beyaz kristallere sahip mineral bir madde.

ALADİRİ

Yarı canlı, ölmek üzere bulunan: Aman sen de, alacanlıyı öldürürsün. Yarı pişmiş. Ölecek durumda, can çekişen. Uçamayan, yürüyemeyen (hayvan yavruları için).

ANLAYIŞ

Anlama işi, telakki. Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Hoş görme, hâlden anlama. Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite.

AYMELEK

Ay ve melek gibi güzel olan.

ASCARİS

Ascaridoidea üst ailesinde ve Ascarididae ailesinde bulunan ve omurgalı hayvanların bağırsaklarda yaşayan, diğer nematod türlerine göre büyük yapılışta olan türleri içeren nematod cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük